Sportpsychologie

Datum: 
vrijdag 06 maart 2020
Locatie: 
Bilthoven
Doelgroep: 
Doelgroep voor de cursus zijn sportartsen en de 3e en 4e jaars aios sportgeneeskunde. Deze cursus maakt deel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts
Accreditatiestatus: 
De cursus is door de VSG voor sportartsen voor 6 uur geaccrediteerd.

Inleiding
Het wordt steeds gebruikelijker dat een sportpsycholoog betrokken wordt bij de (multidisciplinaire) begeleiding van een sportteam en ook individuele sporters consulteren steeds vaker een sportpsycholoog in het kader van de optimalisering van hun sportprestaties. Dat kan als er problemen zijn bij de motivatie of het presteren, maar ook om deze te voorkomen. Ook zonder dat er manifeste problemen zijn, als een soort preventie dus. Wonderen mogen niet van sportpsychologen verwacht worden, maar wat dan wel?

De aios sportgeneeskunde / de sportarts zal in deze cursus wegwijs gemaakt worden wat er tot het takenpakket van de sportpsycholoog gerekend mag worden en hoe de opleiding tot (VSPN geaccrediteerd) sportpsycholoog sinds kort is vormgegeven. En hoe staan zijn/haar werkzaamheden in relatie tot het takenpakket van de sportarts?

Voor deze cursus zijn vooraanstaande sprekers op dit gebied benaderd en bereid gevonden een bijdrage te verzorgen. De sprekers zullen binnen de voordrachten ruimte inruimen voor interactie met de cursisten en casuïstiek. Hun voordrachten betreffen onder andere:
• De opleiding tot sportpsycholoog en de ‘tools’ die sportpsychologen tot hun beschikking hebben.
• Sportpsychologie en de geblesseerde (top-)sporter.
• Sportpsychologie bij talentontwikkeling.
• Samenwerking van de sportarts en de sportpsycholoog aan de hand van casuïstiek.

Hierbij zal ook aan de orde komen wat nog wel ‘des sportpsycholoog is en wat een indicatie is voor een doorverwijzing naar een klinisch psycholoog). Een nevendoelstelling van deze cursus is dat de cursist na deze cursus weet wie ze met bepaalde vragen op dit vlak kunnen benaderen.  
 

Doelgroep
Doelgroep voor de cursus zijn de 3e en 4e jaars aios sportgeneeskunde en sportartsen.
Deze cursus maakt deel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts.

Aantal deelnemers
Het maximaal aantal cursisten bedraagt 20.

Datum
Vrijdag 6 maart 2020

Locatie
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan10 (gebouw 26), Bilthoven

Certificaat
Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat.

Kosten
De kosten voor deze cursus inclusief lunch, koffie, thee en cursusmaterialen bedragen € 475,-

Klik hier voor het programma

Inschrijven via deze link