Sportmedische Aspecten van Watersport

Datum: 
vrijdag 19 mei 2017
Locatie: 
De Veranda, Amstelveenseweg 764, 1081 JK, Amsterdam en Roeivereniging Okeanos, Bosbaan 8, 1182 AG, Amsterdam
Doelgroep: 
Aios-sportgeneeskunde, sportartsen, huisartsen en overige artsen met interesse in de sportgezondheidszorg
Accreditatiestatus: 
Sportartsen en huisartsen: 6 uur

Bij de cursus ‘Sportmedische Aspecten van Watersporten’ zal het accent liggen op roeien en, in mindere mate, op zeilen.

Roeien lijkt wellicht een relatief eenvoudige sport, maar het is bij uitstek een sport waar de (goed getrainde) sporter pas een hoog prestatieniveau kan bereiken worden als de techniek goed beheerst wordt en het materiaal van goede kwaliteit is.

Naast de techniek en de sportspecifieke trainingsfysiologie/trainingsmethodes, wordt tijdens de cursus ingegaan op het ontstaan van enkele specifieke roeiblessures, hoe ze te behandelen en hoe ze te voorkomen. Ook het (boot)materiaal en de afstelling daarvan in relatie tot blessures zal worden besproken. Daarnaast zal in het kort ook aandacht besteed worden wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van de indeling in lichte en zware roeiers.

In het middagprogramma staat een korte rondleiding door de trainingsaccommodatie van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) en het botenhuis van roeivereniging Okeanos op het programma (verschillende roeimaterialen / boten), gevolgd door een clinic (grotendeels op het water). De cursisten krijgen de mogelijkheid om zelf te roeien (maar dienen zich van te voren daarvoor wel op te geven).

De docenten die aan deze cursus meewerken zijn allemaal verbonden (geweest) aan de KNRB en de Hogeschool van Amsterdam en hebben de laatste jaren intensief (samen)gewerkt  bij de voorbereiding van de roeiers op de Olympische Spelen van 2016.

Maximaal aantal deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is 35.

Locatie

Het theoriegedeelte van deze cursus vindt plaats bij Restaurant/Brasserie De Veranda, Amstelveenseweg 764, 1081 JK  Amsterdam.
Het praktijkgedeelte wordt gehouden bij de Roeivereniging Okeanos, Bosbaan 8, 1182 AG  Amsterdam.

Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein gelegen naast het restaurant en op de parkeerplaats naast de ingang van het Amsterdamse Bos op 2 minuten loopafstand.

Certificaat

De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat.

Kosten

De prijs voor deze cursus inclusief lunch, cursusmateriaal en praktijkgedeelte bedraagt: € 345.-.

Programma en inschrijven

Indien u zich inschrijft voor deze cursus, wordt er vanuit gegaan dat u ook deelneemt aan het roeien op de bosbaan (onderdeel van praktijkgedeelte van het programma). Mocht u om de een of andere reden aan het ‘zelf roeien’ niet kunnen deelnemen, dan horen wij dat graag in verband met de te reserveren boten.

Inschrijfformulier: Sportmedische Aspecten van Watersport

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.