Sportmedische Aspecten van Sporten onder Extreme omstandigheden Op hoogte en in de kou

Datum: 
vrijdag 22 mei 2015
Locatie: 
inspearit-Cibit Academy gebouw te Bilthoven (terrein Berg en Bosch, gebouw 90)
Doelgroep: 
aios sportgeneeskunde, sportartsen, huisartsen en overige geïnteresseerde artsen.
Accreditatiestatus: 
Sportartsen en huisartsen: 6 punten

Tijdens sportief bewegen en sporten op hoogte en/of in de kou moet rekening gehouden worden met specifieke sportmedische aspecten. De verschillende vormen van sport die in de bergen worden beoefend, zijn de laatste jaren sterk in populariteit gestegen. Denk hierbij niet alleen aan bergwandelen en bergbeklimmen, maar zeker ook aan sportklimmen. Deels worden de bergsporten door grote groepen relatief ongetrainde mensen beoefend op een hoogte waarop een fysiologische adaptatie noodzakelijk is. Onder de beoefenaars bevinden zich steeds meer vijftigplussers en mensen met een chronische ziekte, die soms bij wijze van uitdaging een berg gaan beklimmen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook goed getrainde topsporters die juist op hoogte gaan trainen omdat zij ervan uitgaan dat zij door de fysiologische adaptatie aan hoogte een voordeel hebben bij presteren op zeeniveau.

In het geval van bergklimmen is niet alleen adaptatie nodig aan hoogte, maar ook aan de koude.  

Het is dus voor de (sport-) arts van belang om kennis te hebben van de inspanningsfysiologische en medische aspecten van inspanningen op hoogte en/of in de kou. Gezien de populariteit van het sportklimmen (outdoor / indoor), zal in de cursus tevens aandacht worden besteed aan het (zeer) specifieke belastingspatroon van deze sport en aan de blessures die daarbij kunnen ontstaan.

Cursusomschrijving

  • Deze cursus zal ingaan op de fysiologische aanpassingen op hoogte, de verschillende vormen van hoogtepathologie en hun preventie en behandeling alsmede aan de effecten die optreden bij  (en na) hoogtetraining.
  • In het middagprogramma komt de koudeproblematiek aan de orde en zal er vervolgens aandacht besteed worden aan de sportmedische aspecten van sportklimmen en van de verschillende wintersporten.

In het hele programma is voldoende ruimte voor de bespreking van (eigen) casuïstiek en advisering over bepaalde sportgeneeskundige situaties.

U kunt zich inschrijven via onderstaand inschrijfformulier.

Inschrijfformulier: Sportmedische Aspecten van Sporten onder Extreme omstandigheden Op hoogte en in de kou

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.

Op https://www.ibanbicservice.nl/SingleRequest.aspx kunt u uw IBAN-nummer checken.