Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Sportmasseur: SCAS-certificering is iets om trots op te zijn

Een keurmerk voor sportmasseurs: examinator Jac Laros legt uit waarom een SCAS-certificering zo belangrijk is voor een sportmasseur. Lees verder

Bron: Sportmassage, april 2015. 

De SCAS is in het jaar 2000 opgericht op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid naar aanleiding van een incident in de medische begeleiding van sporters. De SCAS houdt zich sindsdien bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van instellingen, van produkten en van opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg. Tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Certificering is in de afgelopen jaren, ook in de gezondheidszorg, in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Onder certificering wordt verstaan  die activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke instantie kenbaar maakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat in het feit dat een duidelijk omschreven onderwerp voor certificatie in overeenstemming is met een bepaalde norm of met een eisenstellend document.

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar, het niveau van de opleiding en de geboden zorg (product) inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door het vaststellen van nauw omschreven criteria. Bij certificering van instellingen gaat het om criteria waaraan organisaties moeten voldoen om hun producten en diensten te kunnen leveren volgens een vastgesteld kwaliteitsniveau.