Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Sportfysiotherapie 2016

Datum: 
donderdag 16 juni 2016
Locatie: 
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (terrein Berg en Bosch, gebouw 26) Bilthoven
Doelgroep: 
Aios-sportgeneeskunde, sportartsen, huisartsen en artsen OMG
Accreditatiestatus: 
Sportartsen, huisartsen: 6 punten. Artsen OMG: 6 uur vakspecifieke nascholing

(Sport)artsen hebben frequent te maken met sportfysiotherapeuten, zowel als verwij­zer als bij de sportmedische begeleiding van individuele sporters en sportteams. In het eerste geval gaat het er om te weten wat de sportfysiothera­pie kan beteke­nen in het zorg- en na­zorgtraject. En in het tweede geval gaat het vooral om efficiënte en effec­tieve samenwer­king in de begelei­ding waarbij ook preven­tie van blessures en belangrijke rol speelt.

Deze cursus heeft als nevendoelstelling te laten zien dat en hoe de sportfysiotherapie steeds vaker in combinatie met manuele therapie wordt toegepast. Tijdens deze cursus zal een heel interactieve manier van onderwijs verzorgd worden op basis van casuïstiek, anatomische demonstraties, korte manueeltherapeutische en oefentherapeutische demonstraties gevolgd door het oefenen van de cursisten zelf waarin beide docenten Igor Tak en Rob Langhout sturen en adviseren.

Beide docenten zijn sportfysiotherapeut en manueel therapeut en hebben een uitgebreide didactische ervaring onder andere als docent in de sportfysiotherapie opleiding van NPI/Avans. Daarnaast is Igor Tak ook betrokken bij de cursussen ‘Onderzoek van het bewegingsapparaat’ die exclusief voor de aios-sportgeneeskunde worden georganiseerd.

De onderwerpen van de cursus richten zich voornamelijk op de bovenste extremiteit. Dit jaar wordt voor het eerst aandacht besteed aan de ‘Diagnostiek en fysiotherapeutische behandelingsmogelijkheden van chronische / myofasciale pijn’. 

Aantal cursisten
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 20.

Certificaat
Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat.

​Benodigdheden
De cursisten wordt gevraagd gemakkelijk zittende (sport-)kleding te dragen en er daarbij rekening mee te houden dat tijdens de cursus het lichamelijk onderzoek op elkaar geoefend zal worden. Tevens zullen enkele vormen van  oefentherapie geïnstrueerd worden en door de cursisten ‘aan den lijve’ ervaren.

Kosten
De kosten voor deze cursus inclusief lunch, koffie, thee en cursusmaterialen bedragen € 425,00.

Meer informatie en inschrijven

Inschrijfformulier: Sportfysiotherapie 2016

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.