Sportarts 2016

Sportgeneeskunde is sinds 1 juli 2014 erkend als medisch specialisme!  

Het bereiken van deze mijlpaal leidt tot een aantal veranderingen. Voor u als huisarts, maar ook voor uw patiënten. En natuurlijk voor de sportartsen zelf. In deze brief lichten wij toe wat de belangrijkste veranderingen in de praktijk voor u zullen betekenen.

De feiten
Per 1 januari 2016 wordt sportgeneeskundige zorg vergoed uit het basispakket. Patiënten hoeven deze gespecialiseerde zorg dus niet meer zelf te betalen. Daarmee is – zo leert de praktijk - een belangrijke drempel geslecht.

Verwijzing huisarts noodzakelijk
Uw rol als poortwachter  wordt hierdoor nog belangrijker. Omdat de sportarts vanaf 1 januari 2016 niet langer rechtstreeks toegankelijk is voor patiënten, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Alleen met uw verwijzing krijgt de patiënt de kosten voor de sportgeneeskundige zorg geleverd door de sportarts vergoed. Dit geldt echter niet voor de sportmedische onderzoeken (keuringen)  puur gericht op screening of prestatieverbetering, voorheen in de praktijk ook wel  “sportkeuringen” genoemd. Daarvoor kan de sporter rechtstreeks bij de sportarts terecht en dient hij de kosten zelf te betalen of via zijn aanvullende verzekering.

Aanvullende diagnostiek
Een andere belangrijke verandering is dat sportartsen per 1 januari 2016 zélf aanvullende diagnostiek mogen aanvragen. Dat betekent dat patiënten niet meer naar de huisarts terugverwezen hoeven te worden als de sportarts vindt dat er een foto, een MRI enz. moet worden gemaakt.