Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Schrijf je nu in voor de 2daagse cursus Trainingsfysiologie bij Chronisch zieken

Op donderdag 30 januari 2020 t/m vrijdag 31 januari 2020 staat de cursus Trainingsfysiologie bij Chronisch Zieken gepland.

Over de positieve effecten van sport en bewegen, ook voor mensen met een chronische ziekte (al dan niet in het revalidatietraject), wordt steeds meer bekend. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat steeds meer mensen met een chronische ziekte blijven of (weer) gaan sporten.
(Sport)artsen zien deze mensen regelmatig op het reguliere spreekuur. Om de sporter met een chronische ziekte goed te kunnen adviseren zal de (sport-)arts dus in staat moeten zijn om adviezen te geven over fysieke belastbaarheid en verantwoorde trainingsprogramma’s. Hierbij is het doel niet alleen een betere belastbaarheid bij ‘bewegen in de vrije tijd’, maar ook een betere belastbaarheid in de werksituatie.
Tijdens de tweedaagse cursus ‘Trainingsfysiologie bij Chronisch Zieken’ wordt op de eerste ochtend de epidemiologie van chronische ziekten besproken waarbij ingegaan wordt wat ‘Exercise is medicine’ kan betekenen voor de doelgroepen van de sportarts en hoe de cliënt / patiënt het beste gemotiveerd kan worden tot gedragsverandering. In het middagprogramma wordt aandacht besteed aan de trainingsfysiologie bij de verschillende vormen van (pre-) Diabetes Mellitus, alsmede aan revalidatie/ training bij longpatiënten.
Op de tweede dag wordt aandacht besteed aan Trainingsfysiologie bij hartfalen, hartinfarct, chronische vermoeidheid en kanker. Afgesloten wordt met een voordracht over de nieuwste ontwikkelingen bij de ‘Prehabilitatie’ / ‘fit for surgery’.

Lees verder