Prijs voor Sportgeneeskunde

Deadline voor inzendingen is verlopen.........

Onderzoekers opgelet!

De Vereniging voor Sportgeneeskunde is ontzettend blij en trots te mogen vermelden dat Push braces de nieuwe sponsor is van de Prijs voor Sportgeneeskunde. 

Het op de voet volgen van sportmedisch wetenschappelijk onderzoek is voor Push vanzelfsprekend. Het ondersteunen van dit onderzoek en optreden als sponsor van de Prijs voor Sportgeneeskunde is dan ook een logische keuze.

De kern van Push is om nieuwe producten te ontwikkelen die patiënten met aandoeningen aan spieren of gewrichten hun bewegingsvrijheid teruggeven. Een innovatieve tak van sport, waarin Push uit is op het bedenken en realiseren van verrassende hulpmiddelen.

Sportmedisch onderzoek dient als belangrijke aanjager van innovatieve ideeën. In de ontwikkeling van nieuwe producten speelt de wetenschap dan ook een essentiële rol: er wordt nauw samengewerkt door productontwikkelaars en medisch specialisten en de producten worden getoetst aan de sportgeneeskundige praktijk.  

UITNODIGING

Onderzoekers worden uitgenodigd om mee te dingen naar de ‘Push braces Prijs voor Sportgeneeskunde’. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wil door middel van de Push braces Prijs voor Sportgeneeskunde het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde in de ruimste zin bevorderen en nodigt daarvoor een ieder uit een proefschrift en/of wetenschappelijk artikel aan te leveren.

Door de corona-pandemie was er in 2020 geen congres en daarmee ook geen prijsuitreiking. Dit jaar krijgen daarom ook publicaties uit het verloren jaar nog kans om mee te dingen naar de Push braces Prijs voor Sportgeneeskunde.

Er wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt voor de beste proefschriften uit de gezamenlijke jaren 2019 en 2020, respectievelijk ter waarde van €2000,-, €500,- en €250,-. Daarnaast is er een geldprijs beschikbaar van €500,- voor het beste wetenschappelijke artikel uit de gezamenlijke jaren 2019 en 2020.

De prijzen worden uitgereikt tijdens het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres van de Vereniging voor Sportgeneeskunde op 9 en 10 december 2021.

Proefschriften met praktische relevantie voor de sportgeneeskunde die in 2019 of 2020 zijn gepubliceerd/geaccepteerd (en nog niet eerder hebben meegedongen), dienen vóór 15 oktober 2021 aangemeld te zijn via het inschrijfformulier.

Wetenschappelijke artikelen met praktische relevantie voor de sportgeneeskunde die in 2019 of 2020 zijn gepubliceerd/geaccepteerd (en nog niet eerder hebben meegedongen), dienen vóór 15 oktober aangemeld te zijn via het inschrijfformulier.

Jury Prijs voor Sportgeneeskunde

  • Hans Tol (sportgeneeskunde)
  • Maarten Moen (sportgeneeskunde)
  • Bernard te Boekhorst (sportgeneeskunde)
  • Jasper de Vries (orthopedie)
  • Rienk Dekker (revalidatiegeneeskunde)
  • Robert van Cingel (sportfysiotherapie)
  • Ruud Spee (cardiologie)

Bij vragen kun je contact opnemen met Kelley Post kelleyp@sportgeneeskunde.com of 030-225 22 90.

Winnaars 2019 Vyaire Prijs voor Sportgeneeskunde - beste proefschrift