Opleiding Blessurepreventie Oost-Brabant

Datum: 
dinsdag 12 november 2013 t/m dinsdag 03 juni 2014
Locatie: 
Sportclub Flik Flak (’s Hertogenbosch)
Doelgroep: 
Sportmasseurs

In de folder treft u de volgende informatie aan:

 • Doel van de opleiding
 • Opzet van de opleiding
 • Studiebelasting en voorbereiding
 • Toelatingseisen
 • Examen en diploma
 • Kosten
 • Locatie en data

Lees verder in de folder. Om u in te schrijven vult u onderstaand inschrijformulier in.

Verschil met reeds bestaande opleiding blessurepreventie
De aanleiding om de opleiding blessurepreventie te vernieuwen was dat het opleidingsniveau van de sportmasseurs niet meer aansloot bij de professionals in de sportzorgketen (sportfysiotherapeuten en sportartsen). Met name als het ging om samenwerking en informatieoverdracht. Ook de inhoudelijke kennis van de sportmasseur sloot niet aan bij de hedendaagse ontwikkeling.

De belangrijkste verschillen tussen de oude en vernieuwde opleiding BP zijn:

 • de rol van de sportmasseur in de zorgketen en de samenwerking met de sportarts en sportfysiotherapeut vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding;
 • de benadering van het lichaam als bewegingsketen staat centraal in de opleiding en sluit aan bij de visie van de sportfysiotherapeut en sportarts;
 • praktijkopdrachten, die in een (stage)praktijksetting worden uitgevoerd, vormen de basis van de opleiding. De bijeenkomsten zijn hieraan ondersteunend.
 • bewustwording en handelen binnen de grenzen van eigen kunnen en tijdig raadplegen van de sportzorgketenpartners of de sporter naar hen doorverwijzen

Met het diploma van de vernieuwde opleiding Blessurepreventie kunt u worden opgenomen in het kwaliteitsregister van de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). De SCAS stelt onpartijdig de vakbekwaamheid vast van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures. Met de SCAS-certificering kunt u op termijn worden opgenomen in de adressendatabase van Sportzorg.nl (100.000 unieke bezoekers per maand!)

Voor sportmasseurs die de oude Blessurepreventie hebben gevolgd wordt komend jaar een inpassingsmodule ontwikkeld om in aanmerking te komen voren SCAS certificering.

Inschrijfformulier: Opleiding Blessurepreventie Oost-Brabant

Om deel te nemen aan de 'Opleiding Blessurepreventie' dient u ten minste in het bezit te zijn van een (NGS) diploma sportmassage. Het diploma kunt u hier uploaden (gif, jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx). Het bestand mag maximaal 10 MB groot zijn.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png pdf doc docx xls xlsx.