Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Opleiding Blessurepreventie De sportmasseur in de sportzorgketen

Opleiding Blessurepreventie
De sportmasseur in de sportzorgketen

Sporten is gezond! Helaas is de realiteit dat jaarlijks gemiddeld 3,5 miljoen Nederlanders een blessure krijgen, waarvan 1,4 miljoen blessures een medische behandeling behoeven. De sportmasseur werkzaam bij een sportvereniging is veelal het eerste aanspreekpunt van sporters en trainers bij pijntjes en klachten tijdens of als gevolg van het sporten. Dit kan ook gelden voor de sportmasseur die wordt ingezet bij (grote) sportevenementen. De sportmasseur staat niet alleen in het bieden van sportzorg en is een schakel in de sportzorgketen.

In de vernieuwde opleiding Blessurepreventie die in samenwerking met de NGS, NVFS en VSG is ontwikkeld, wordt u opgeleid tot een zorgprofessional die naast o.a. de sportfysiotherapeut en de sportarts,onderdeel uit kan maken van de sportzorgketen. Een goede basis heeft u hiervoor gelegd met de opleiding Sportmassage.

De benadering van het lichaam als bewegingsketen staat in de opleiding centraal en sluit aan bij de visie van de sportfysiotherapeut en sportarts. Een klacht in de enkel kan namelijk veroorzaakt worden door een afwijking die hoger in de bewegingsketen ligt, bijvoorbeeld in de knie of de heup. U leert in de opleiding methodisch te handelen bij (het voorkomen van (secundaire)) blessures, waarbij de resultaten worden vastgelegd in cliëntendossiers. U leert uw werkzaamheden af te stemmen op andere betrokkenen bij de sporter zoals trainers, begeleiders en verzorgers. U leert zich bewust te zijn en te handelen binnen de grenzen van uw eigen kunnen en raadpleegt tijdig de sportzorgketenpartners of verwijst de sporter naar hen door. Heeft u de ambitie om een actieve sportmasseur te worden in de sportzorgketen, dan is deze opleiding op uw lijf geschreven!

Verschil met reeds bestaande opleiding blessurepreventie
De aanleiding om de opleiding blessurepreventie te vernieuwen was dat het opleidingsniveau van de sportmasseurs niet meer aansloot bij de professionals in de sportzorgketen (sportfysiotherapeuten en sportartsen). Met name als het ging om samenwerking en informatieoverdracht. Ook de inhoudelijke kennis van de sportmasseur sloot niet aan bij de hedendaagse ontwikkeling.

De belangrijkste verschillen tussen de oude en vernieuwde opleiding BP zijn:

  • de rol van de sportmasseur in de zorgketen en de samenwerking met de sportarts en sportfysiotherapeut vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding;
  • de benadering van het lichaam als bewegingsketen staat centraal in de opleiding en sluit aan bij de visie van de sportfysiotherapeut en sportarts;
  • praktijkopdrachten, die in een (stage)praktijksetting worden uitgevoerd, vormen de basis van de opleiding. De bijeenkomsten zijn hieraan ondersteunend.
  • bewustwording en handelen binnen de grenzen van eigen kunnen en tijdig raadplegen van de sportzorgketenpartners of de sporter naar hen doorverwijzen

Met het diploma van de vernieuwde opleiding Blessurepreventie kunt u worden opgenomen in het kwaliteitsregister van de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). De SCAS stelt onpartijdig de vakbekwaamheid vast van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures. Met de SCAS-certificering kunt u op termijn worden opgenomen in de adressendatabase van Sportzorg.nl (100.000 unieke bezoekers per maand!)
                                                                                                                                                                          
Voor sportmasseurs die de oude Blessurepreventie hebben gevolgd wordt komend jaar een inpassingsmodule ontwikkeld om in aanmerking te komen voren SCAS certificering.

Data
De opleiding wordt in een aantal regio's georganiseerd. Kik op een regio om meer te lezen en om u in te schrijven.

DATUM REGIO MEER INFORMATIE
November - juni 2014 Oost-Brabant Meer informatie en inschrijven
Januari - juni 2014 Noord-Holland Meer informatie volgt binnenkort