Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Nieuw in de agenda: cursus sportfysiotherapie

 

Datum cursus: 
donderdag 12 juni 2014
Locatie: 
Inspearit – Cibit Academy, Bilthoven
Doelgroep: 
Deze cursus is opgezet in het kader van de opleiding tot sportarts, maar inschrijving staat open voor sportartsen, huisartsen en artsen OMG.
Accreditatiestatus: 
De cursus is door de VSG voor sportartsen voor 6 punten geaccrediteerd. De cursus is voor huisartsen door de CvAH geaccrediteerd voor 6 punten. De cursus is voor artsen OMG geaccrediteerd door de ROMG voor 6 uur vakspecifieke nascholing.

(Sport)artsen hebben frequent te maken met (sport-)fysiotherapeuten, zowel als verwij­zer als bij de sportmedische begeleiding van individuele sporters en sportteams. In het eerste geval gaat het er om te weten wat de (sport-) fysiothera­pie kan beteke­nen in het zorg- en na­zorgtraject. En in het tweede geval gaat het vooral om effici­ënte en effec­tieve samenwer­king in de begelei­ding waarbij ook preven­tie van blessures en belangrijke rol speelt.

Deze cursus heeft als nevendoelstelling te laten zien dat en hoe de sportfysiotherapie steeds vaker in combinatie met manuele therapie wordt toegepast. Tijdens deze cursus zal een heel interactieve manier van onderwijs verzorgd worden op basis van casuïstiek, anatomische demonstraties, korte manueeltherapeutische en oefentherapeutische demonstraties gevolgd door het oefenen van de cursisten zelf waarin beide docenten Igor Tak en Rob Langhout sturen en adviseren.

Beide docenten zijn Sportfysiotherapeut en Manueel therapeut en hebben een uitgebreide didactische ervaring onder andere als docent in de sportfysiotherapie opleiding van NPI/Avans en tijdens de NIOS cursussen ‘Onderzoek van het bewegingsapparaat’.