Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Nieuw in de agenda: cursus (spiro-) ergometrie

Ergometrie heeft een belangrijke plaats in het dagelijks handelen van een (sport)arts. Niet alleen maakt ergometrie het mogelijk de (vooruitgang in) belastbaarheid te objectiveren, maar ergometrie kan tevens gebruikt worden bij de diagnostiek van diverse klachten en ziekten.

Deze cursus biedt de vertaalslag van de theoretische kennis die is opgedaan tijdens bovengenoemde cursussen naar de toepasbaarheid en de praktijk van de ergometrie. De aios sportgeneeskunde en overige cursisten leren wat de (on-)mogelijkheden zijn van de veel gebruikte meetapparatuur en wat de valkuilen zijn bij de interpretatie van de testgegevens. Er is voldoende tijd ingeruimd om zelf met de testapparatuur te oefenen en testen uit te voeren, waarna de verkregen testgegevens plenair besproken zullen worden.

De cursisten krijgen de gelegenheid om hun ervaringen / de problemen die zij bij de testen (al dan niet in het kader van de ‘Praktijkaftekening fysiologieonderwijs’) zijn tegengekomen plenair aan de orde te stellen in de groep.