Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Nieuw in de agenda: Cursus Inspanningsastma Lucht en Sport

Datum: 
vrijdag 13 november 2015
Locatie: 
Bilthoven (terrein Berg en Bosch, exacte gebouwnummer volgt nog)
Doelgroep: 
De cursus richt zich op aios sportgeneeskunde en aios pulmonologie, sportartsen, longartsen en huisartsen.
Accreditatiestatus: 
Sportartsen en huisartsen: 6 punten. Accreditatie is aangevraagd voor longartsen bij de NVALT.

Ventilatie en gasuitwisseling zijn essentieel bij bewegen. Beperking daarin kan grote gevolgen hebben op de fysieke en geestelijke gezondheid. De meest in het oog springende oorzaak van ventilatoire beperking is inspanningsgebonden luchtwegobstructie bij astma. De laatste jaren is het inzicht in de pathofysiologie van dit ziektebeeld veranderd. Niet alleen astma kan echter beperkingen geven, in de cursus zullen ook andere oorzaken van inspanningsgebonden luchtwegobstructie de revue passeren.

Cursusomschrijving
Het ochtendprogramma start met een overzicht over de oorzaken van benauwdheid bij inspanning. Daarna komt de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inspanningsgebonden luchtwegobstructie aan bod. In de middag zal dieper worden ingegaan op de overige, vaker voorkomende, oorzaken van benauwdheid bij inspanning waarbij problemen over de gehele cascade van luchtweg, ventilatie en perfusie de revue zullen passeren. Aan het einde van het programma is ruimte voor eigen casuïstiek.

Leerdoel
Inzicht verkrijgen in de voor de (sport)arts relevante pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inspanningsgebonden luchtwegproblematiek in bredere zin. De cursist weet na afloop van de cursus de meest voorkomende problemen te herkennen en welke diagnostiek voor welk probleem geschikt is.