Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Nieuw in de agenda Beeldvormende Technieken (Casuistiek lage rugklachten bij sporters)

Datum: 
donderdag 17 september 2015
Locatie: 
Koetshuis, Dorpsweg 195 te Maartensdijk
Doelgroep: 
aios-sportgeneeskunde, sportartsen, artsen OrthoManuele Geneeskunde, huisartsen en overige artsen met belangstelling voor de sportgeneeskunde.
Accreditatiestatus: 
Sportartsen en huisartsen: 3 punten. Accreditatie is aangevraagd bij de ROMG voor Artsen OrthoManuele Geneeskunde voor 3 uur.

De sportgeneeskunde heeft zich in het laatste decennium steeds meer ontwikkeld in de richting van een klinisch specialisme met het heugelijke feit de erkenning als geneeskundig specialisme per 1 juli 2014!  Het is voor de huidige sportarts / aios sportgeneeskunde essentieel een goed inzicht te hebben in de (on-)mogelijkheden van beeldvormende technieken bij aandoeningen van het bewegingsapparaat en wat de indicaties zijn om deze aan te vragen. Daarom wordt jaarlijks een cursus georganiseerd waarin een verdieping gegeven wordt op de kennis die in de praktijk van de opleiding wordt opgedaan. Bij deze cursus zal veel ruimte geboden worden voor interactie met de docenten.

Dit jaar wordt de cursus ingevuld aan de hand van casuïstiek van lage rugklachten bij kinderen respectievelijk voetballers.