Nederlands commentaar op dopinglijst 2015

Jaarlijks stelt de Dopingautoriteit samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF en de AtletenCommissie van NOC*NSF een reactie op ten aanzien van de nieuw voorgestelde dopinglijst voor volgend jaar (2015).
De definitieve Dopinglijst 2015 wordt door het WADA uiterlijk op 1 oktober 2014 bekend gemaakt.

Lees meer