Module Ketenzorg voor Sportzorgmasseurs (najaar-2 2017)

Datum: 
vrijdag 22 september 2017 t/m vrijdag 08 december 2017
Locatie: 
Bureau Sportzorg, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB te Bilthoven
Doelgroep: 
Sportmasseurs in het bezit van een diploma blessurepreventie

Let op: de module bestaat uit drie avonden van 3 uur en aansluitend een 4de avond waarop het eindgesprek plaatsvindt.  
In het najaar van 2017 wordt de module gegeven op vrijdagavonden van 19-22 uur op: 22 september, 13 oktober, 10 november en 8/15 december. 

In het najaar van 2017 worden twee modules Ketenzorg voor Sportzorgmasseurs georganiseerd. De andere module Ketenzorg start op 15 september. Klik om in te schrijven voor de andere module Ketenzorg.

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) heeft als doel sportmasseurs op regionaal niveau in contact te brengen met andere sportzorgprofessionals, zoals de sportarts en sportfysiotherapeut, en ze daarmee een plaats te geven in de sportzorgketen. Zij heeft hiervoor een nieuw kwalificatieprofiel ontwikkeld; de sportzorgmasseur.

Module Ketenzorg is ontwikkeld om het opleidingsniveau van de sportmasseurs aan te laten sluiten bij de kwalificaties voor een sportzorgmasseur. Een belangrijk onderdeel van Module Ketenzorg is samenwerken en communiceren met sportzorgprofessionals. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het handelen bij en na blessures. Er wordt uitgebreid ingegaan op het handelen in de dagelijkse praktijk van de sportzorgmasseur door met praktijkvoorbeelden en casuïstiek te werken.

In Module Ketenzorg staat de praktijk centraal. Er worden kennis en vaardigheden aangereikt over het werken in de sportzorgketen, klinisch redeneren en functioneel kijken naar onderzoek en behandeling. Deze aangereikte kennis en vaardigheden worden door het uitvoeren van opdrachten direct toegepast in de eigen praktijk van de sportzorgmasseur.
Module Ketenzorg wordt afgesloten met een toetsing.

Leerdoelen

Door het volgen van Module Ketenzorg is de deelnemer in staat om:

  • samen te werken in de sportzorgketen;
  • klinisch te redeneren;
  • de functie van spieren en gewrichten in de bewegingsketen te analyseren, en ‘zwakke schakel’ te herkennen;
  • te handelen bij en na blessures;
  • de stappen in het plan van aanpak helder en inzichtelijk te formuleren;
  • een overdrachtsverslag te maken voor een doorverwijzing in de sportzorgketen;
  • aan hulpverleners en verantwoordelijke functionarissen binnen de organisatie te rapporteren.

Inhoud

1. Denken en werken in ketens
Er wordt een concreet beeld geschetst van de functie, bekwaam- en bevoegdheden van een sportzorgmasseur.
Aan bod komt de profilering en positionering van de sportzorgmasseur in zijn eigen omgeving. Wat zijn de mogelijke partners in de regio en waarmee kan een sportzorgmasseur een andere sportzorgprofessional van dienst zijn en vice versa.
Aandacht wordt besteed aan het efficiënt en effectief communiceren met de andere sport-zorgprofessionals, inclusief het maken van een overdrachtsverslag.

2. Onderzoeken en behandelen als sportzorgmasseur
Er wordt inzicht gegeven in het proces en belang van klinisch redeneren. Er wordt geleerd hoe een sportzorgmasseur zaken, waar hij invloed op heeft, kan analyseren. Aandacht wordt besteed aan het maken van de juiste keuze in testen en behandelmogelijkheden.
Aan de hand van een casus of praktijkvoorbeeld wordt geoefend met functioneel ketenonderzoek en – behandeling. Er wordt geleerd hoe een behandelplan in heldere stappen kan worden opgesteld. Aan bod komen ook spierversterkende en stabiliteitsoefeningen.

Opzet

In Module Ketenzorg staat de praktijk centraal. Er worden twee opdrachten uitgevoerd in de eigen praktijk van de sportzorgmasseur. Aan het einde van Module Ketenzorg worden de opdrachten ingeleverd en in een kort gesprek toegelicht. Op basis van de ingeleverde opdrachten en het eindgesprek vindt de beoordeling plaats.

De deelnemers krijgen een reader die gebruikt kan worden als naslagwerk.

Cursusdata

Module Ketenzorg bestaat uit drie avonden van 3 uur en aansluitend een 4de avond waarop het eindgesprek plaatsvindt.  
Het eindgesprek zal op 8 of 15 december plaats vinden.
De cursusdata voor de Module Ketenzorg (najaar-2 2017) zijn:

Datum (vrijdag) Bijeenkomst Tijd               
22 september Bijeenkomst 1 19 - 22 uur
13 oktober Bijeenkomst 2 19 - 22 uur
10 november Bijeenkomst 3 19 - 22 uur
8 december Toetsing 1  
15 december Toetsing 2  

Docenten

  • Hans Smid (arts)
  • Jeffrey Jansen (sportfysiotherapeut)

Aantal deelnemers

Minimaal 16 deelnemers en maximaal 20 deelnemers.

Certificaat

De deelnemers ontvangen aan het einde van Module Ketenzorg bij een positieve beoordeling een certificaat ‘Module Ketenzorg’.

Kosten

De prijs voor Module Ketenzorg bedraagt € 395,- inclusief koffie, thee, reader en examengeld (toetsing). Mocht u de toetsing niet met goed gevolg hebben afgerond en wilt u gebruik te maken van een herkansing, wordt voor deze herkansing € 70,- in rekening gebracht.

Programma en inschrijven

Inschrijving geschiedt op volgorde van datum inschrijving. Circa twee weken voor aanvang van de cursus wordt d.m.v. uw machtiging eenmalig het cursusgeld van uw bankrekening afgeschreven. Uw inschrijving is definitief zodra het cursusgeld geïncasseerd is.

Vragen over Module Ketenzorg kunnen aan het secretariaat worden gesteld via sos@sportgeneeskunde.com of telefoon: 030 – 225 22 90.

Inschrijfformulier: Module Ketenzorg voor Sportzorgmasseurs (najaar-2 2017)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.