Klachtenservice Sportgeneeskunde

Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven, is het nodig dat elke beroepsmatige zorgaanbieder vanaf 1 januari 2017 aangesloten is bij een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Behalve indien u uitsluitend werkzaamheden in dienstverband met een ziekenhuis verricht, wordt u nadrukkelijk aangeraden zich aan te sluiten bij de bijgestelde Klachtenservice Sportgeneeskunde. 

Die voorziet in de mogelijkheid van het inzetten van een laagdrempelige klachtenfunctionaris, een advies van de VSG-klachtenadviescommissie en – indien de klacht blijft bestaan – in de toegang tot de onafhankelijke Geschillencommissie EZa. De griffiekosten van een door u volledig gewonnen geschil zijn gedekt. Het jaartarief 2018 is voor VSG-leden € 100,- inclusief btw. Niet-leden betalen € 150,- inclusief btw. Als u zich wilt aansluiten bij de Klachtenservice Sportgeneeskunde dient u een aansprakelijkheidsverzekering te hebben die de kosten van een uitspraak van de Geschillencommissie EZa dekt. Klik hieronder voor het aanmeldformulier om u aan te sluiten bij de VSG Klachtenregeling Wkkgz.

Eigen praktijk met andere zorgverleners werkzaam?
Indien in uw eigen praktijk, eigen sportmedische instelling of eigen behandelcentrum behalve u ook andere zorgverleners werkzaam zijn, dient de sportmedische instelling zich ook aan te sluiten.

Vragen
Voor vragen kunt u op contact opnemen met Corine Ottevanger (corineo@sportgeneeskunde.com). Telefonisch: 030-2252290 of 06-21331090.

Klachtenregeling