Gratis artikel uit Sport en Geneeskunde

De nieuwe Sport & Geneeskunde is weer uit. Sport & Geneeskunde, the Flemish/Dutch Journal of sports medicine and sports science is een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS) en de Nederlandse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Eerdere publicaties van de beide verenigingen zijn opgegaan in deze publicatie. De uitgave is opgenomen in EMBASE, de Excerpta Medica database.

Sport & Geneeskunde richt zich op iedereen met een wetenschappelijke interesse voor sport en gezondheid en verschijnt in reguliere vorm vijf maal per jaar. Sport & Geneeskunde bevat artikelen gerelateerd aan wetenschappelijk onderzoek, de sportmedische praktijk, klinische studies, casuïstiek, boekbesprekingen en proefschriften, referaten en congresteksten en relevant nieuws van de verenigingen.

Meer informatie op www.sportengeneeskunde.nl.

Lees het gratis artikel: Het posterieur enkel impingement syndroom. Een beschrijvend review

Verder in deze editie: 

20150727103838_001.jpg