Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Geweldig nieuws! College Geneeskundige Specialismen positief over erkenning sportgeneeskunde

Het onderstaande beri cht is te vinden op de website van de KNMG.

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is voornemens om sportgeneeskunde te erkennen als specialisme en daar de titel sportarts aan te verbinden. De ontwikkeling van het vakgebied rechtvaardigt dit besluit.

Ontwikkeling
Het voorgenomen besluit is gebaseerd op het advies van een door het CGS ingestelde commissie naar aanleiding van de aanvraag van de Vereniging voor Sportgeneeskunde om sportgeneeskunde als specialisme te erkennen. Uit dit advies blijkt dat de sportgeneeskunde op het gebied van kwaliteit, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en positionering een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt in de afgelopen tien jaar. Sportgeneeskunde heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandig vakgebied met een eigen wetenschapsdomein en wetenschappelijk onderzoek.

Overwegingen
De sportarts heeft specifieke kennis en expertise op het gebied van de fysieke belasting en belastbaarheid in relatie tot sporten en bewegen. Het vakgebied onderscheidt zich ook door een specifieke doelgroep, mensen die sporten en bewegen als doel of als middel. De sportgeneeskunde voorziet in een maatschappelijke behoefte. Een goede toegankelijkheid van de sportgeneeskunde is van belang in het kader van het streven van de overheid naar de inburgering van een fitte en gezonde levensstijl onder alle lagen van de bevolking. Een erkend specialisme draagt bij aan het positief stimuleren van sport en bewegen en de (zorg)kosten kunnen dalen door goede sportgeneeskundige begeleiding, interventies en blessurepreventie. Daarnaast zal de verwachte toename van het aantal ouderen en chronisch zieken zijn weerslag hebben op de behoefte aan inzet van de specifieke expertise van de sportarts.

Het CGS heeft een ontwerpbesluit met de opleidings- en erkenningseisen sportgeneeskunde voor advies voorgelegd aan diverse organisaties. Kort na de zomer neemt het CGS een definitief besluit.

Kijk voor meer informatie op de website van de KNMG