Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Ergometrie 2016

Datum: 
woensdag 02 november 2016 t/m vrijdag 04 november 2016
Locatie: 
Sportpark Eindhoven Noord, Vijfkamplaan 8 te Eindhoven.
Doelgroep: 
Aios-sportgeneeskunde, sportartsen en overige artsen
Accreditatiestatus: 
Aios-sportgeneeskunde en sportartsen: 18 uur; Huisartsen: 18 punten

Ergometrie heeft een belangrijke plaats in het dagelijks handelen van een (sport-)arts. Niet alleen maakt ergometrie het mogelijk de (vooruitgang in) belastbaarheid te objectiveren, maar ergometrie kan tevens gebruikt worden bij de diagnostiek van diverse klachten en ziekten.

Deze cursus is opgezet in het kader van de opleiding tot sportarts en gaat uit van het theoretisch niveau dat de aios-sportgeneeskunde heeft verkregen na bestudering van het studieboek van Wilmore en Costill (of het studieboek van McArdle) met een verdieping uit de boeken van ‘Wasserman’ en het ‘Kursbuch Spiroergometrie van Kroidl et al’. Daarnaast sluit de cursus Ergometrie aan bij de kennis en het inzicht dat in de cursussen Trainingsfysiologie en Trainingsfysiologie bij chronisch zieken is verkregen.

Sportkleding meenemen
Op dag 1 en dag 2 wordt op meerdere momenten in het programma cursisten de mogelijkheid geboden verschillende testen zelf uit te voeren. De cursisten wordt dan ook gevraagd sportkleding (voor binnen) mee te nemen.

Deze cursus is opgezet in het kader van de opleiding tot sportartsen. Inschrijving staat open voor:

 • Aios-sportgeneeskunde die de cursussen Trainingsfysiologie en Trainingsfysiologie bij chronisch zieken hebben gevolgd.
 • (Sport-)artsen die zich willen bijscholen op het gebied van de ergometrie.
 • Diegenen die minimaal de basiskennis ergometrie beheersen

Doelstelling

Deze cursus biedt de vertaalslag van de theoretische kennis die is opgedaan tijdens bovengenoemde cursussen naar de toepasbaarheid en de praktijk van de ergometrie. De aios-sportgeneeskunde en overige cursisten leren wat de (on-)mogelijkheden zijn van de veel gebruikte meetapparatuur en wat de valkuilen zijn bij de interpretatie van de testgegevens. Er is voldoende tijd ingeruimd om zelf met de testapparatuur te oefenen en testen uit te voeren, waarna de verkregen testgegevens plenair besproken zullen worden.

De aios-sportgeneeskunde en eventueel ook de overige cursisten krijgen de gelegenheid om hun ervaringen/de problemen die zij bij de testen (al dan niet in het kader van de ‘Praktijkaftekening fysiologieonderwijs’) zijn tegengekomen plenair aan de orde te stellen in de groep.

Docenten

Dr. Goof Schep, Dr. Victor Niemeijer, Dr. Adwin Hoogeveen en Drs. Edwin Achterberg zijn allen sportartsen met een specifieke expertise op het gebied van de (spiro-)ergometrie. Naast deze sportartsen treden als docent op:

Prof. dr. Yvonne F. Heijdra, Longarts, Radboud UMC te Nijmegen
Dr. Tim Takken, Medisch fysioloog
Functielaborant, M. van Hooff, Máxima Medisch Centrum
Dr. Jan Hoogsteen; Cardioloog (of dr. Ruud Spee, of Danny v.d. Sande).

Aanbevolen literatuur

 • Inspannings- en sportfysiologie (alle hoofdstukken)
  Jack H. Wilmore en Dick L. Costill (in het Nederlands vertaald door Gerard M. van der Poel).
 • Exercise Physiology; energy, Nutrition and human performance
  William D. McArdle et. al. Lippincott Williams & Wilkens (Wolters Kluwers).
 • Principles of exercise testing and interpretation
  Karlman Wasserman et al.  Philadelphia: Lea & Febiger.
 • Kursbuch Spiroergometrie
  Kroidl RF, Schwarz S, Lehnigk B. Stuttgart, George Thieme Verlag, 2007.

Maximaal aantal cursisten

Het maximaal aantal cursusten is 30.

Certificaat

De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat.

Kosten

De prijs inclusief maaltijden en cursusmateriaal bedraagt: € 1.600,-.

Mocht u willen blijven overnachten, dan kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met:

Boutique Hotel Lumière   Tel. 040-2394950
Holiday Inn Eindhoven     Tel. 040-2358235
Inntel Hotels Art Eindhoven           Tel. 040-7513500

De kosten voor het hotel zijn voor uw eigen rekening. 

Programma

Het programma is in grote lijnen als volgt opgebouwd:

Dag 1:   Basisaspecten van de metingen
Dag 2:   Toepassingen bij sporters
Dag 3:   Pathologie en toepassing bij patiënten

Klik voor het volledige programma.

Inschrijven

 • Inschrijven voor de cursus Ergometrie 2016 kan via het onderstaande inschrijfformulier.

Inschrijfformulier: Ergometrie 2016


U verklaart hiermee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Circa twee weken voor aanvang van de cursus wordt d.m.v. uw machtiging éénmalig het cursusbedrag van uw bankrekening afgeschreven. 

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.