Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Emergency Sports Medicine CCC

Datum: 
woensdag 18 oktober 2017 t/m donderdag 19 oktober 2017
Locatie: 
Schola Medica, Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht
Doelgroep: 
Leden van het CCC, betrokken bij trainings- en wedstrijdbegeleiding
Accreditatiestatus: 
Sportartsen en huisartsen: 10 uur

Een ieder staan de beelden in het geheugen gegrift van voetballers die tijdens een wedstrijd op het voetbalveld, voor het oog van de hele wereld, collabeerden en gereanimeerd moesten worden. Natuurlijk is voetbal een bal-/contactsport waarmee je in ieder geval met bepaalde traumata, hoe vervelend dan ook, rekening houdt.

De UEFA heeft in het kader van het verbeteren van de medische zorg op het veld een cursus Emergency Medicine ontwikkeld, waarbij de acute medische zorg op het voetbalveld centraal staat. Deze cursus is in een groot aantal landen al georganiseerd en in een aantal landen is het gevolgd hebben van een dergelijke cursus zelfs een voorwaarde om als teamarts op het veld medische zorg te mogen verlenen.

Het CCC organiseert in samenwerking met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS) en de Schola Medica deze cursus, die speciaal gericht is op “Football Medicine”. Door deze cursus exclusief te houden voor artsen die actief zijn in het voetbal, ontstaat de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s die in de vergelijkbare, bijzondere omstandigheden van het betaald voetbal functioneren.

Cursus inhoud / competenties

Centraal in deze cursus staat de opvang/behandeling van ‘de acute geneeskunde’ waar de teamarts mee geconfronteerd kan worden bij een wedstrijd- of trainingsactiviteit. Dat betreft niet alleen medisch handelen bij acute traumata (van hoofd, wervelkolom en het bewegingsapparaat) of bij de ‘collapsed athlete’ (reanimatie en gebruik van een AED), maar bijvoorbeeld ook de opvang en behandeling van een anafylactische shock of een insult.

In deze cursus zullen de nieuwe A, B, C, D, E regels theoretisch besproken worden aan de hand van door de UEFA ontwikkelde, en op voetbal gerichte presentaties, waarna er de volgende dag voldoende mogelijkheden geboden worden, om de praktijk van deze regels te oefenen binnen de aangeboden skill- en scenariotrainingen.

Bij deze skill- en scenariotrainingen zal gebruik gemaakt worden van de faciliteiten en expertise die binnen de Schola Medica is opgedaan bij de training van Emergency Medicine bij huisartsen, waaronder de inzet van getrainde en goed geïnstrueerde simulatiepatiënten (acteurs).
De cursus zal worden afgesloten met een schriftelijk- en praktijkexamen.

Na afloop van de cursus zijn de cursisten in staat adequaat sportmedisch te handelen bij de acute problematiek die zij kunnen tegenkomen in de sportmedische begeleidingssituatie, waar onder andere onder verstaan wordt:

  1. Adequaat kunnen beoordelen van de toestand van het slachtoffer en het adequaat kunnen (be)handelen naar bevinden. Dit volgens de meest recente nieuwste ABCDE-methodiek.
  2. Adequaat en uniform kunnen verlenen Spoedeisende Eerste Hulp in de zin van:

    1. Basic Life Support (BSL) en gebruik van de automatische Externe Defibrillator
    2. Het kunnen stabiliseren van de CWK en het vertillen en/of vervoeren van de patiënt die van nekletsel verdacht wordt.
  3. De (ernst van de) acute problematiek uniform te kunnen overdragen aan het ambulancepersoneel/ het ziekenhuis).

Voorbereiding

Voorafgaand aan de cursus wordt de deelnemer geacht de reader door te nemen en op basis van een pre-toets voor zichzelf te inventariseren, op welke gebieden de theoretische kennis extra aandacht verdient. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het e-learning platform van de UEFA, dat voor de deelnemers toegankelijk wordt gemaakt.

Docenten (onder voorbehoud)

Deze cursus wordt gegeven door gecertificeerde docenten onder leiding van Frank Baarveld (huisarts/clubarts), Frans Rutten (anesthesioloog/spoedzorg) en Paul Pahlplatz (chirurg).

Aantal deelnemers

Gezien het interactieve karakter van deze cursus kunnen maximaal 12 deelnemers inschrijven.

Certificaat

De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus het UEFA Certificate Emergency Medicine.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen inclusief hand-outs en catering € 645,-.

Voor hotelaccommodatie kan worden gezorgd. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.  U heeft de keuze uit een overnachting op een 1 persoonskamer (a €90,-*; indien beschikbaar) of een 2 persoonskamer (a €45,-* p.p.; indien beschikbaar). De kosten van de overnachting zijn voor uw eigen rekening en worden ter plekke aan het hotel betaald.

Programma en inschrijven

De praktijk leert dat de cursus snel vol is. Na ontvangst van uw inschrijvingontvangt u een bevestiging. Ongeveer een week voor aanvang van de cursus wordt door middel van uw machtiging eenmalig het cursusgeld van uw bank-/girorekening afgeschreven.