Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Emergency Sports Medicine

Datum: 
donderdag 24 juni 2021 t/m vrijdag 25 juni 2021
Locatie: 
Utrecht
Doelgroep: 
Sportartsen, aios sportgeneeskunde
Accreditatiestatus: 
Accreditatie wordt aangevraagd voor sportartsen, huisartsen

Voor deze cursus heeft zich inmiddels het maximale aantal deelnemers ingeschreven.

Voor plaatsing op de wachtlijst kunt u een email sturen aan: SOS@sportgeneeskunde.com

Wilt u in de mail uw telefoonnummer vermelden? Dan kunnen wij snel contact opnemen als er een plaats vij komt.

Prijs: € 795,--

 

Eenieder staan de beelden in het geheugen gegrift van voetballers die tijdens een internationale wedstrijd op het voetbalveld, voor het oog van de hele wereld, collabeerden en gereanimeerd moesten worden. Iets minder dramatisch, maar toch ook aangrijpend zijn sporters die na een ongeval ‘groggy’ het sportveld moeten verlaten, al dan niet op een spinebord met een gestabiliseerde CWK.

Natuurlijk hou je als begeleidend(sport-) arts bij de verschillende snelheids- en (bal-)contact sporten rekening met het feit dat er traumata kunnen optreden. Maar ook bij andere sporten kan de begeleidend (sport-)arts geconfronteerd worden met medische situaties waarbij snel en adequaat medisch handelen vereist is.

Doelstelling / competenties

De SOS organiseert daarom in samenwerking met de Schola Medica te Utrecht een cursus gericht op de juiste inschatting en adequate opvang / behandeling van ‘de acute geneeskunde’ waar de begeleidend (sport-)arts mee geconfronteerd kan worden bij een medische begeleidingsactiviteit.

Dat betreft niet alleen medisch handelen bij acute traumata (van hoofd, wervelkolom en het bewegingsapparaat) of bij de ‘collapsed athlete’ (reanimatie en gebruik van een AED), maar daar valt bijvoorbeeld ook de opvang en behandeling van iemand met een anafylactische shock of een insult onder.

De cursus start op de donderdagavond met een theoretische verhandeling van de recent op- respectievelijk bijgestelde ABCDE-methodiek en een korte uitleg van wat er verwacht mag worden van de skill- en scenariotrainingen.

De volgende dag krijgt u de mogelijkheid om de besproken ABCDE-methodiek uitgebreid praktisch te oefenen in de vorm van skill- en scenariotrainingen. Bij de invulling van deze trainingen wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten en de expertise die binnen de Schola Medica is opgedaan bij de training van huisartsen. Zo zal bij de scenariotrainingen gewerkt worden met getrainde en goed geïnstrueerde simulatiepatiënten (professionele acteurs).

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoet zal o.a. door de praktijkdocenten worden afgenomen aan de hand van een scenario.

Na afloop van de cursus bent u in staat adequaat sportmedisch te handelen bij de acute problematiek die u kunt tegenkomen in de sportmedische begeleidingssituatie, waaronder verstaan wordt:

  1. Het adequaat kunnen beoordelen van de toestand van het slachtoffer en het adequaat kunnen (be-)handelen naar bevinden. Dit volgens de meest recente ABCDE-methodiek.

  2. Het adequaat en uniform kunnen verlenen van spoedeisende eerste hulp in de zin van:

- Basic Live Support (BSL) en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator.

  • Het kunnen stabiliseren van de CWK en het vertillen / vervoeren van de patiënt die van nekletsel verdacht wordt.

  1. De (ernst van de) acute problematiek uniform te kunnen overdragen aan ambulancepersoneel / het ziekenhuis).

 

Programma Cursus Emergency Sports Medicine

Docenten: Frank Baarveld, huisarts

O.v.b. Paul Pahlplatz, Chirurg

Donderdagavond 24 juni 2021

18.00 - 18.30 uur Ontvangst met soep en broodjes

(Indien u een broodje wilt mee-eten, wilt u dat dan aangeven op het inschrijfformulier).

18.30 - 21.00 uur Lezing(en) over ABCDE-methodiek:

Inleiding over scenario-onderwijs

21.00 uur Einde programma

Vrijdag 25 juni 2021

Skill- en scenariotrainingen in groepjes van (maximaal 4 deelnemers)

08.30 - 10.15 uur Skill-training Basic Live Support (BLS) en gebruik AED

10.15 - 10.30 uur Pauze / koffie

10.30 - 11.30 uur Skill-training Log roll & stabilisatie CWK

11.30 - 12.30 uur Scenario ronde 1 (per scenario 1 docent en 1 ‘sim-patiënt’).

12.30 - 13.15 uur Lunch

13.15 - 14.15 uur Scenario ronde 2

14.15 - 15.15 uur Scenario ronde 3

15.15 - 15.30 uur Koffie / thee

15.30 - 17.30 uur Eindtoets / Scenario assessment door de 3 docenten

17.30 - 17.45 uur Evaluatie & afronding

17.45 uur Borrel / frisdrank