Emergency Sports Medicine

Datum: 
donderdag 27 juni 2019 t/m vrijdag 28 juni 2019
Locatie: 
Schola Medica te Utrecht
Doelgroep: 
3e en 4e jaars aios sportgeneeskunde, (sport-)artsen betrokken bij sportmedische begeleidingsactiviteiten
Accreditatiestatus: 
Wordt aangevraagd voor sportartsen en huisartsen

Eenieder staan de beelden in het geheugen gegrift van voetballers die tijdens een internationale wedstrijd op het voetbalveld, voor het oog van de hele wereld, collabeerden en gereanimeerd moesten worden. Iets minder dramatisch, maar toch ook aangrijpend zijn sporters die na een ongeval ‘groggy’ het sportveld moeten verlaten, al dan niet op een spinebord met een gestabiliseerde CWK. Natuurlijk hou je als begeleidend(sport-) arts bij de verschillende snelheids- en (bal-)contact sporten rekening met het feit dat er traumata kunnen optreden. Maar ook bij andere sporten kan de begeleidend (sport-)arts geconfronteerd worden met medische situaties waarbij snel en adequaat medisch handelen vereist is.

Doelstelling / competenties

De SOS organiseert daarom in samenwerking met de Schola Medica te Utrecht een cursus gericht op de juiste inschatting en adequate opvang / behandeling van ‘de acute geneeskunde’ waar de begeleidend (sport-)arts mee geconfronteerd kan worden bij een medische begeleidingsactiviteit.

Dat betreft niet alleen medisch handelen bij acute traumata (van hoofd, wervelkolom en het bewegingsapparaat) of bij de ‘collapsed athlete’ (reanimatie en gebruik van een AED), maar daar valt bijvoorbeeld ook de opvang en behandeling van iemand met een anafylactische shock of een insult onder. Voor een uitgebreid overzicht van de competenties die op deze ‘acute geneeskunde’ betrekking hebben wordt verwezen naar de bijlage.

De cursus start op de donderdagavond met een theoretische verhandeling van de recent op- respectievelijk bijgestelde ABCDE-methodiek en een korte uitleg van wat er verwacht mag worden van de skill- en scenariotrainingen.
De volgende dag krijgt u de mogelijkheid om de besproken ABCDE-methodiek uitgebreid praktisch te oefenen in de vorm van skill- en scenariotrainingen. Bij de invulling van deze trainingen wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten en de expertise die binnen de Schola Medica is opgedaan bij de training van huisartsen. Zo zal bij de scenariotrainingen gewerkt worden met getrainde en goed geïnstrueerde simulatiepatiënten (professionele acteurs).
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk- en praktijkexamen. Het praktijkexamen zal door de praktijkdocenten worden afgenomen aan de hand van een scenario.  

Na afloop van de cursus bent u in staat adequaat sportmedisch te handelen bij de acute problematiek die u kunt tegenkomen in de sportmedische begeleidingssituatie, waaronder verstaan wordt:

1. Het adequaat kunnen beoordelen van de toestand van het slachtoffer en het adequaat kunnen (be-)handelen naar bevinden. Dit volgens de meest recente ABCDE-methodiek.

2. Het adequaat en uniform kunnen verlenen van spoedeisende eerste hulp in de zin van: - Basic Live Support (BSL) en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator. - Het kunnen stabiliseren van de CWK en het vertillen / vervoeren van de patiënt die van nekletsel verdacht wordt.

3. De (ernst van de) acute problematiek uniform te kunnen overdragen aan ambulancepersoneel / het ziekenhuis).

Docenten
Deze cursus wordt gegeven door gecertificeerde docenten onder leiding van Frank Baarveld (huisarts/ clubarts FC Groningen) en Paul Pahlplatz o.v.b. (chirurg).

Aantal deelnemers
Gezien het interactieve karakter van deze cursus kunnen maximaal 12 deelnemers inschrijven.

Certificaat
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen inclusief hand-outs en catering € 795,-- 

Programma en inschrijven
Klik om het programma te bekijken
Inschrijven kan via deze link