Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Ding mee naar de ‘TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde’

Onderzoekers opgelet! Ook dit jaar wordt u uitgenodigd om mee te dingen naar de ‘TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde’.

Wetenschap loont
De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wil middels de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde' het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde in de ruimste zin, bevorderen. De prijs is onder te verdelen in een geldprijs van €500,- voor het beste wetenschappelijke artikel en een geldprijs van €2750,- voor het beste proefschrift. Beide prijzen worden uitgereikt tijdens het VSG-congres en zijn vrij te besteden.

Wij verzoeken u deze oproep zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen binnen uw organisatie of in het door u uitgegeven orgaan. Wetenschappelijke proefschriften en wetenschappelijke tijdschriftartikelen met praktische relevantie voor de sportgeneeskunde die in 2013 zijn gepubliceerd/geaccepteerd (en nog niet eerder hebben meegedongen), dienen vóór 1 juni 2014 in tienvoud te worden verstuurd naar:

Vereniging voor Sportgeneeskunde t.a.v. de Jury van de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde' Postbus 52 3720 AB  BILTHOVEN
vsg@sportgeneeskunde.com 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Carolien Kanne: 030 - 2252290

Met uw goedkeuring zouden wij graag een digitale versie van het wetenschappelijk proefschrift/ tijdschriftartikel ontvangen voor onze sportgeneeskundige database.

Inclusiecriteria inzendingen                    

 • Proefschrift met een verdedigingsdatum in 2013;
 • Wetenschappelijk artikel geaccepteerd of gepubliceerd in 2013;
 • De inzendingen mogen niet eerder met dezelfde prijs bekroond zijn;
 • Een wetenschappelijk artikel uit een proefschrift dat eerder heeft meegedongen aan de prijs voor sportgeneeskunde wordt geexcludeerd;
 • Inzender moet eerste auteur van de inzending zijn of waarnemer van de eerste auteur, maximaal 1 inzending per auteur;
 • Het onderzoek moet uitgevoerd zijn aan een Nederlandse instelling, ongeacht de herkomst van de inzender;
 • Voor de wetenschappelijk artikelen geldt dat alleen originele artikelen worden toegestaan. Literatuur reviews en meta-analyse vallen buiten de Prijs voor Sportgeneeskunde.

Indien daartoe uitdrukkelijk door de inzender schriftelijk wordt verzocht, zullen de ingezonden exemplaren na de uitreiking van de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde' door het secretariaat geretourneerd worden;

Juryleden TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde  
Dr. J.B. Staal, Fysiotherapie (voorzitter)
Dr. J. J. de Koning,  Bewegingswetenschappen
Dr. J. Hermans, Voedingsfysiologie
Dr. P. van Leeuwen, Revalidatiegeneeskunde
Dr. S. van Berkel, Sportgeneeskunde
Dr. A.C.M. Pijnenburg, Orthopedische chirurgie
Dr. H.M.C. Kemps, Cardiologie
Dr. H.J. Hulzebos, Medische Fysiologie

De juryleden nemen zitting voor een periode van maximaal 5 jaar                                                                     

Aandachtspunten en beoordelingsprocedure 'TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde'
Bij de beoordeling van inzendingen voor de 'TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde' hanteert de jury de volgende procedure:

De beoordeling bestaat uit twee ronden

 • In de eerste ronde zullen alle juryleden alle inzendingen beoordelen op basis van de samenvatting,  inleiding en globale indruk en specifiek kijken naar de relevantie voor de sportgeneeskunde. De voorzitter zal dan bepalen aan de hand van de scores welke drie beste inzendingen voor beide categorieën doorgaan naar de tweede ronde. De juryleden beoordelen iedere inzending op de volgende criteria:
  1. Relevantie voor de Sportgeneeskunde*
  2. Wetenschappelijke kwaliteit
  3. Duidelijk geschreven en heldere boodschap
 • In de tweede ronde zal ieder jurylid de genomineerde inzendingen beoordelen op dezelfde criteria, maar nu diepgaander en meer gericht op kwaliteit.

* Definitie sportgeneeskunde                    
Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen. Ook richt het zich op het door sport en/of bewegen bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen. Bij beide facetten wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de specifieke belasting en belastbaarheid (Beroepsprofiel Sportarts, 2012).