Cursus Inspanningsastma: Lucht en Sport

Datum: 
vrijdag 12 november 2021
Locatie: 
Bilthoven
Doelgroep: 
AIOS sportgeneeskunde, aios pulmonologie, sportartsen, longartsen en huisartsen
Accreditatiestatus: 
Accreditatie wordt aangevraagd voor sportartsen, huisartsen

Aanmelden: Mocht u geinteresseerd zijn in deze cursus, dan kunt u contact opnemen met de SOS, tel. 030-2252290.

Inleiding:

Ventilatie en gasuitwisseling zijn essentieel bij inspanning. Beperking daarin kan grote gevolgen hebben voor het maximale en submaximale inspanningsvermogen en de manier waarop die inspanning beleefd wordt. Een vaak in het oog springende oorzaak van ventilatoire beperking is inspanningsgebonden luchtwegobstructie bij astma. De laatste jaren is het inzicht in de pathofysiologie van dit ziektebeeld behoorlijk veranderd. In deze cursus zullen echter ook andere oorzaken van inspanningsgebonden longproblemen de revue passeren.

Cursusomschrijving:

Het ochtendprogramma start met een kort overzicht over de oorzaken van benauwdheid bij inspanning. Daarna komt de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inspanningsgebonden luchtwegobstructie aan bod. In de middag zal dieper worden ingegaan op andere pulmonale beperkingen van de gezonde (top)sporter die zich maximaal inspant. Aan het einde van het programma is volop ruimte voor eigen casuïstiek, en de cursist wordt ook aangemoedigd om hiervan gebruik te maken. Wij verzoeken u uw eigen casuïstiek uiterlijk 1 week van tevoren te versturen aan Sabine de Vries (sabine.devries@sportgeneeskunde.com).

Leerdoel:

Inzicht verkrijgen in de voor de (sport)arts relevante pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inspanningsgebonden long- en luchtwegproblematiek in bredere zin. De cursist weet na afloop van de cursus de meest voorkomende problemen te herkennen en welke diagnostiek voor welk probleem geschikt is.

Voor meer informatie zie onze folder inclusief het programma

Mocht u geinteresseerd zijn in deze cursus, wilt u dan contact opnemen met de SOS, tel. 030-2252290.