Cursus Ergometrie

Datum: 
woensdag 07 november 2018 t/m vrijdag 09 november 2018
Locatie: 
Sportpark Eindhoven Noord, Eindhoven
Doelgroep: 
Aios sportgeneeskunde (die cursussen Trainingsfysiologie en Trainingsfysiologie bij chronisch zieken hebben gevolgd), (sport-)artsen en anderen met basiskennis ergometrie

De informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Meer informatie en inschrijving volgt.
Wilt u op de hoogte blijven van het scholingsaanbod van de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg en bericht ontvangen zodra de inschrijving voor deze scholing is geopend? Meld u zich dan aan voor de 'SOS cursus alert'.

Inleiding

Ergometrie heeft een belangrijke plaats in het dagelijks handelen van een (sport-)arts. Niet alleen maakt ergometrie het mogelijk de (vooruitgang in) belastbaarheid te objectiveren, maar ergometrie kan tevens gebruikt worden bij de diagnostiek van diverse klachten en ziekten.

Deze cursus is opgezet in het kader van de opleiding tot sportarts en gaat uit van het theoretisch niveau dat de AIOS heeft verkregen na bestudering van het studieboek van Wilmore en Costill (of het studieboek van McArdle) met een verdieping uit de boeken van ‘Wasserman’ en het ‘Kursbuch Spiroergometrie van Kroidl et al’. Daarnaast sluit de cursus Ergometrie aan bij de kennis en het inzicht dat in de cursussen Trainingsfysiologie en Trainingsfysiologie bij chronisch zieken is verkregen.

Doelstelling
Deze cursus biedt de vertaalslag van de theoretische kennis die is opgedaan tijdens bovengenoemde cursussen naar de toepasbaarheid en de praktijk van de ergometrie. De AIOS sportgeneeskunde en overige cursisten leren wat de (on-)mogelijkheden zijn van de veel gebruikte meetapparatuur en wat de valkuilen zijn bij de interpretatie van de testgegevens. Er is voldoende tijd ingeruimd om zelf met de testapparatuur te oefenen en testen uit te voeren, waarna de verkregen testgegevens plenair besproken zullen worden.

De AIOS sportgeneeskunde en eventueel ook de overige cursisten krijgen de gelegenheid om hun ervaringen/de problemen die zij bij de testen (al dan niet in het kader van de ‘Praktijkaftekening fysiologieonderwijs’) zijn tegengekomen plenair aan de orde te stellen in de groep.

Doelgroep en maximaal aantal cursisten

Deze cursus is opgezet in het kader van de opleiding tot sportartsen. Inschrijving staat open voor:

 • AIOS sportgeneeskunde die de cursussen Trainingsfysiologie en Trainingsfysiologie bij chronisch zieken hebben gevolgd.
 • (Sport-)artsen die zich willen bijscholen op het gebied van de ergometrie.
 • Diegenen die minimaal de basiskennis ergometrie beheersen.

Het maximaal aantal cursisten is 30.

Aanbevolen boeken

 • Inspannings- en sportfysiologie (alle hoofdstukken)
  Jack H. Wilmore en Dick L. Costill (in het Nederlands vertaald door Gerard M. van der Poel).
 • Exercise Physiology; energy, Nutrition and human performance
  William D. McArdle et. al. Lippincott Williams & Wilkens (Wolters Kluwers).
 • Principles of exercise testing and interpretation
  Karlman Wasserman et al. Philadelphia: Lea & Febiger.
 • Kursbuch Spiroergometrie
  Kroidl RF, Schwarz S, Lehnigk B. Stuttgart, George Thieme Verlag, 2007

Programma

Het programma is in grote lijnen als volgt opgebouwd:

Dag 1: Basisaspecten van de metingen
Dag 2: Toepassingen bij sporters
Dag 3: Pathologie en toepassing bij patiënten