Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Cursus Bonaire 'De duikkeuring in de diepte'

Onderwerp
De keuring in het algemeen voor beroeps- en recreatieve duikers. Duikcardiologie en duikpulmonologie, in het
bijzonder ten aanzien van de keuring. Veiligheid en keuring, met speciale aandacht voor de oudere duik(st)er. 
 
Doel
Deze cursus heeft tot doel de duikerarts inzicht te geven in de onderliggende theoretische achtergrond en de
huidige praktijk van het duikmedisch onderzoek, met bijzondere aandacht voor de cardiovasculaire en
pulmonologische aspecten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beroepsduikers en sportduikers. De
cursus gaat ook in op de keurings- en veiligheidsaspecten van de oudere duiker. Het verduidelijkt ook de
problemen in consultancy en patiënt verwijzing. Om de zin van de diverse keuringsaspecten te verduidelijken
wordt ook voor zover noodzakelijk de (duik)pathologie van longen en cardiovasculair systeem behandeld. 
Na te hebben deelgenomen aan deze cursus beheerst de deelnemer belangrijke theoretische en praktische
vaardigheden op het gebied van duikmedisch onderzoek van recreatieve duikers en de diverse typen van
beroepsduikers.
De cursus kan worden gezien als een verdiepingscursus. Het gevolgd hebben van een basiscursus over
duikengeneeskunde wordt aanbevolen (SHF of VSG). 

Datum: 18-25 april 2015
Locatie: Divi Flamingo Beach Resort, Kralendijk, Bonaire.