Competitie tijdens de Covid-19 pandemie: kan dat, moet dat of mag dat?

Datum: 
dinsdag 17 november 2020
Locatie: 
Online via Zoom
Doelgroep: 
(Sport)artsen en andere geïnteresseerden die die zich betrokken voelen bij zorg voor sporters
Accreditatiestatus: 
voor sportartsen aangevraagd

Thema avond van de medisch ethische commissie van de VSG 

Op dit moment, half oktober, heeft het kabinet wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd, trainen mag maar in groepen van maximaal 4 personen, geen publiek bij betaalde voetbal competities….

Sporthervatting tijdens de coronapandemie geeft niet alleen bij sporters en begeleiders, maar ook bij sportartsen aanleiding tot dilemma’s en morele vragen. In normale omstandigheden willen sporters niets liever dan in wedstrijdverband acteren. Maar hoe is dat ten tijde van een pandemie? Kunnen sporters zelf een keuze maken over deelname aan competitie? Of zijn de commerciële belangen zodanig dat van een autonome beslissing geen sprake meer is? Wat is de rol van zorgverleners, sportartsen of andere leden van een medisch begeleidingsteam? Hebben zij een taak in de bescherming van sporters en begeleiders tegen oplopen van Covid-19? Of is dat ieders persoonlijke verantwoordelijkheid? In de British Journal of Sports Medicine stond in april dit jaar een lezenswaardig editorial over sport, commercie en gezondheid naar aanleiding van de coronapandemie.1 

Tijdens de thema avond op 17 november a.s. stelt de medisch ethische commissie morele vragen over deze onderwerpen aan de orde. We hebben de auteurs van het genoemde editorial bereid gevonden om de achtergronden van hun artikel toe te lichten. We interviewen een topsporter over keuzes rondom wel of niet sporten in wedstrijdverband en Tessa Backhuijs vertelt over haar ervaringen als sportarts in dienst van een professionele wielerploeg ten tijde van de coronapandemie. In het tweede deel van de avond onderzoeken we tijdens een socratische dialoog onder leiding van filosoof Erik Boers wat er ‘wringt’ op het moment dat zorgverleners gevraagd wordt sporters te adviseren over wel of geen wedstrijddeelname tijdens de coronapandemie. Welke waarden zijn in het geding en hoe kom je tot een afgewogen beslissing in je handelen?

De medisch ethische commissie hecht veel waarde aan persoonlijke, live ontmoetingen, maar kan op dit moment niet overzien of dat in november op een veilige manier mogelijk zal zijn. Omdat we onze traditie om jaarlijks een activiteit rond een sportmedisch ethisch thema te organiseren graag willen voortzetten hebben we ervoor gekozen om elkaar dit jaar te ontmoeten via Zoom. Niet live, wel met persoonlijke betrokkenheid bij jou als sportarts, of geïnteresseerde collega uit andere vakgebieden. Voel je welkom om deel te nemen en schrijf je in via onderstaande link!

Tijd:       19.00-21.30 uur

Kosten:  € 40,-

Link naar programma

Aanmelden via Aanmelder
 

1. Mann RH, Clift BC, Boykoff J, Bekker S. Athletes as community; athletes in community: covid-19, sporting mega-events and athlete health protection [published online ahead of print, 2020 Apr 17]. Br J Sports Med. 2020;bjsports-2020-102433. doi:10.1136/bjsports-2020-102433