Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Call for Abstracts Sportmedisch Wetenschappelijk Congres 2014

Voorinschrijving abstract voor het Sportmedisch Wetenschappelijk Congres: Sport, Bewegen en Gezondheid. Georganiseerd door de Vereniging voor Sportgeneeskunde, 27 en 28 november 2014 in de Heerlickheijd te Ermelo.

De congrescommissie van de Vereniging voor Sportgeneeskunde nodigt u allen nadrukkelijk uit om een abstract in te dienen voor het houden van een voordracht op het Sportmedisch Wetenschappelijk Congres, 27 en 28 november 2014. De onderwerpen voor de vrije voordrachten dienen dit jaar te vallen binnen het ruime domein van sport, bewegen en gezondheid. Hieronder vallen dus zowel rapportages van wetenschappelijk onderzoek en doctoraal scripties als ook case-reports. Inhoud abstract: introductie, doelstelling, materiaal en methode, resultaten en conclusie. Formaat: maximaal 400 woorden in het Nederlands.

De duur van de voordracht is beperkt tot 8 minuten (+ 2 minuten discussietijd). De spreektaal is Nederlands. Wij rekenen op aanmeldingen van onderzoekers als ook vanuit de sportmedische praktijk. M.n. sportartsen en sportfysiotherapeuten (in opleiding), maar ook bewegingswetenschappers worden gestimuleerd om mee te doen.

Meld u aan voor 1 juli 2014. Na 1 juli krijgt u bericht van de congrescommissie met instructies voor het inleveren van de vrije voordracht. U heeft dan tot 1 september 2014 de tijd om uw abstract in te leveren ter beoordeling van de jury.

De winnaar van het beste abstract ontvangt een cheque van € 500,-.

(Student) Sportfysiotherapeuten, die een abstract indienen, dingen bovendien mee naar de Talent Award van de NVFS. Deze prijs, eveneens een cheque van € 500,-, is mede mogelijk gemaakt door de (Master)opleidingen Sportfysiotherapie. 

Stuur uw aanmelding via email naar: vsg@sportgeneeskunde.com.

Vermeld in de mail uw:

  • Naam;
  • Voornaam;
  • Instituut/universiteit/organisatie;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Werktitel abstract