Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Beeldvormende Technieken (casuistiek lage rugklachten bij sporters)

Datum: 
donderdag 17 september 2015
Locatie: 
Koetshuis, Dorpsweg 195 te Maartensdijk
Doelgroep: 
aios-sportgeneeskunde, sportartsen, artsen OrthoManuele Geneeskunde, huisartsen en overige artsen met belangstelling voor de sportgeneeskunde.
Accreditatiestatus: 
Sportartsen en huisartsen: 3 punten. Accreditatie is aangevraagd bij de ROMG voor Artsen OrthoManuele Geneeskunde voor 3 uur.

De sportgeneeskunde heeft zich in het laatste decennium steeds meer ontwikkeld in de richting van een klinisch specialisme met het heugelijke feit de erkenning als geneeskundig specialisme per 1 juli 2014!  Het is voor de huidige sportarts / aios sportgeneeskunde essentieel een goed inzicht te hebben in de (on-)mogelijkheden van beeldvormende technieken bij aandoeningen van het bewegingsapparaat en wat de indicaties zijn om deze aan te vragen. Daarom wordt jaarlijks een cursus georganiseerd waarin een verdieping gegeven wordt op de kennis die in de praktijk van de opleiding wordt opgedaan. Bij deze cursus zal veel ruimte geboden worden voor interactie met de docenten.

Dit jaar wordt de cursus ingevuld aan de hand van casuïstiek van lage rugklachten bij kinderen respectievelijk voetballers.

U kunt zich inschrijven via het onderstaande inschrijfformulier. 

Inschrijfformulier: Beeldvormende Technieken (casuistiek lage rugklachten bij sporters)

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.