Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Beeldvormende technieken bij problematiek van de schouder en elleboog aan de hand van casuistiek

Datum: 
dinsdag 08 november 2016
Locatie: 
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB, Bilthoven
Doelgroep: 
Aios-sportgeneeskunde, sportartsen, artsen OrthoManuele Geneeskunde, huisartsen en overige artsen met belangstelling voor de sportgeneeskunde
Accreditatiestatus: 
Sportartsen: 3 uur; Huisartsen: 3 punten; Artsen OrthoManuele Geneeskunde: accreditatie is aangevraagd bij het ROMG

De sportgeneeskunde heeft zich in het laatste decennium steeds meer ontwikkeld in de richting van een klinisch specialisme met als hoogtepunt de erkenning als geneeskundig specialisme per 1 juli 2014!  Het is voor de huidige sportarts/aios-sportgeneeskunde essentieel om een goed inzicht te hebben in de (on-)mogelijkheden van beeldvormende technieken bij aandoeningen van het bewegingsapparaat en wat de indicaties zijn om deze aan te vragen. Daarom wordt jaarlijks een cursus georganiseerd waarin een verdieping gegeven wordt op de kennis die in de praktijk van de opleiding wordt opgedaan. Bij deze cursus zal veel ruimte geboden worden voor interactie met de docenten.

Dit jaar wordt de cursus ingevuld aan de hand van casuïstiek van schouder- en elleboogklachten bij sporters.

Deze cursus maakt ieder jaar onderdeel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts.

Docenten

De docenten zijn gerenommeerde (sport-)artsen die met de experts in de sportradiologie waar zij in hun praktijksetting mee samenwerken een bijdrage verzorgen aan deze cyclus. Hierbij worden de cursisten nadrukkelijk uitgenodigd tot interactie. 

Aantal deelnemers

Maximaal 60 deelnemers.

Certificaat

De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat.

Kosten

De kosten voor deze cursus zijn: €215,-
De kosten zijn inclusief hand-outs, koffie, thee en broodjes
(Indien u een broodje wilt nuttigen, geef dat aan op het inschrijfformulier.)

Programma en inschrijven

Inschrijfformulier: Beeldvormende technieken bij problematiek van de schouder en elleboog aan de hand van casuistiek


U verklaart hiermee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.