Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Basiscursus Sportgeneeskunde (september 2016)

Datum: 
donderdag 29 september 2016 t/m zaterdag 01 oktober 2016
Locatie: 
Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem.
Doelgroep: 
Aios sportgeneeskunde, huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, basisartsen, revalidatieartsen, overige artsen met belangstelling voor sportgeneeskunde of werkzaam binnen de sportgezondheidszorg.
Accreditatiestatus: 
Huisartsen: 24 punten. Revalidatieartsen: 18 punten. Sociaal geneeskundigen kunnen punten buiten eigen vakgebied schrijven. OrthoManuele Artsen:12 uur vak en 12 algemeen.

Het belang van sporten en bewegen voor de gezondheid is inmiddels duidelijk erkend, ook in de medische wereld. De huidige medische opleiding gaat echter nog maar op zeer beperkte mate in op deze materie. In de dagelijkse praktijk worden artsen in toenemende mate geconfronteerd met vragen over sportblessures, een actieve leefstijl en sportadvisering bij patiënten met een chronische aandoening.

Tijdens de cursus komen de meest recente inzichten over de gunstige en nadelige effecten van sporten en bewegen aan bod. Er wordt uitgebreid ingegaan op het praktisch handelen in de praktijk door veel met casuïstiek, workshops en practica te werken.

De cursus is zeer praktisch van opzet en reikt kennis en vaardigheden aan over veel voorkomende sportmedische problemen uit de dagelijkse praktijk. Daardoor kunnen de verworven kennis en vaardigheden meteen in de dagelijkse praktijk toegepast worden. Van de cursisten wordt een actieve participatie verwacht.

Uw collega's beoordelen de Basiscursus Sportgeneeskunde als volgt:

  • "Zeer enthousiaste en betrokken docenten!"
  • "Zeer praktisch toepasbare kennis in begrijpelijke vorm voorgeschoteld. Nodigt uit tot directe toepassing". 
  • "Erg leuke en leerzame cursus. Goed in opzet en in proportie met leren en zelf doen. Erg interactief."
  • "Praktisch zeer waardevol voor huisarts. Doelgericht en toepasbaar in de dagelijkse praktijk."

Volg de Basiscursus Sportgeneeskunde en krijg het lidmaatschap van de Vereniging voor Sportgeneeskunde in de resterende maanden van 2016 gratis!

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier.

Inschrijfformulier: Basiscursus Sportgeneeskunde (september 2016)

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.