Basiscursus Sportgeneeskunde (november 2015)

Datum: 
donderdag 19 november 2015 t/m zaterdag 21 november 2015
Locatie: 
Papendal, Arnhem
Doelgroep: 
Aios sportgeneeskunde, huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, basisartsen, revalidatieartsen, overige artsen met belangstelling voor sportgeneeskunde of werkzaam binnen de sportgezondheidszorg.
Accreditatiestatus: 
Huisartsen 24 punten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en jeugdartsen 18 punten, artsen OrthoManuele geneeskunde 12 uur vakspecifiek en 12 uur algemeen. Sociaal geneeskundigen schrijven de punten buiten het eigen vakgebied bij.

Het maximaal aantal inschrijvingen voor de Basiscursus Sportgeneeskunde is bereikt. U kunt zich wel inschrijven via onderstaand formulier, maar zult dan worden geplaatst op een wachtlijst.

Het belang van sporten en bewegen voor de gezondheid is inmiddels duidelijk erkend, ook in de medische wereld. De huidige medische opleiding gaat echter nog maar op zeer beperkte mate in op deze materie. In de dagelijkse praktijk worden artsen in toenemende mate geconfronteerd met vragen over sportblessures, een actieve leefstijl en sportadvisering bij patiënten met een chronische aandoening.

Tijdens de cursus komen de meest recente inzichten over de gunstige en nadelige effecten van sporten en bewegen aan bod. Er wordt uitgebreid ingegaan op het praktisch handelen in de praktijk, door veel met casuïstiek, workshops en practica te werken.

De cursus is zeer praktisch van opzet en reikt kennis en vaardigheden aan over veel voorkomende sportmedische problemen uit de dagelijkse praktijk. Daardoor kunnen de verworven kennis en vaardigheden meteen in de dagelijkse praktijk toegepast worden. Van de cursisten wordt een actieve participatie verwacht.

Volg de Basiscursus Sportgeneeskunde en krijg het lidmaatschap van de Vereniging voor Sportgeneeskunde in de resterende maanden van 2015 gratis!

 

Inschrijfformulier: Basiscursus Sportgeneeskunde (november 2015)

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.

Op https://www.ibanbicservice.nl/SingleRequest.aspx kunt u uw IBAN-nummer checken.