Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Basiscursus Sportgeneeskunde

Datum: 
donderdag 17 juni 2021 t/m zaterdag 19 juni 2021
Locatie: 
Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem
Doelgroep: 
Aios-sportgeneeskunde, huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, basisartsen, revalidatieartsen, overige artsen met belangstelling voor sportgeneeskunde of werkzaam binnen de sportgezondheidszorg.
Accreditatiestatus: 
De cursus wordt voor 21 punten aangevraagd bij het College voor Accreditering van de KNMG voor huisartsen. Indien accreditatie is verleend aan huisartsen kunnen de punten ook bijgeschreven worden in het dossier van soc. geneesk. buiten het eigen vakgebied

Voor deze cursus heeft zich inmiddels het maximale aantal deelnemers ingeschreven.

Voor plaatsing op de wachtlijst kunt u een email sturen aan: SOS@sportgeneeskunde.com 

Wilt u in de mail uw telefoonnummer vermelden? Dan kunnen wij snel contact opnemen als er een plaats vij komt.

Omschrijving van de cursus
Het belang van sporten en bewegen voor de gezondheid is inmiddels duidelijk erkend, ook in de medische wereld. De huidige medische opleiding gaat echter nog maar op zeer beperkte mate in op deze materie. In de dagelijkse praktijk worden artsen in toenemende mate geconfronteerd met vragen over sportblessures, een actieve leefstijl en sportadvisering bij patiënten met een chronische aandoening.

Tijdens de Basiscursus Sportgeneeskunde komen de meest recente inzichten over de gunstige en nadelige effecten van sporten en bewegen aan bod. Er wordt uitgebreid ingegaan op het praktisch handelen in de praktijk door veel met casuïstiek, workshops en practica te werken.

De cursus is zeer praktisch van opzet en reikt kennis en vaardigheden aan over veel voorkomende sportmedische problemen uit de dagelijkse praktijk. Daardoor kunnen de verworven kennis en vaardigheden meteen in de dagelijkse praktijk toegepast worden. Van de cursisten wordt een actieve participatie verwacht.

Leerdoelen

 • Kennis opdoen van het vakgebied en werkterrein van de sportgeneeskunde, de specifieke deskundigheden van de sportgeneeskunde en de positie van de sportgeneeskunde in de gezondheidszorg.
 • Kennis verwerven van de gezondheidsbevorderende effecten van sportbeoefening.
 • Kennis verwerven van veel voorkomende nadelige effecten van sportbeoefening.
 • Kennis en vaardigheden opdoen om sport-/beweegadviezen op te stellen voor gezonde niet-sporters en personen met een aandoening.
 • Kennis en vaardigheden verwerven met betrekking tot de preventie van sportgerelateerde aandoeningen.
 • Kennis en vaardigheden verwerven op het gebied van de diagnostiek en behandeling van veel voorkomende sportgerelateerde aandoeningen.  

Inhoud

 1. Het specialisme sportgeneeskunde en de positie van de sportarts
  Het vakgebied en werkterrein van de sportgeneeskunde en de nieuwe positie van de sportarts als geneeskundig specialist in het zorgstelsel zorg komen hierin aan bod.
 2. Basisdisciplines en inspanningsbeïnvloedende factoren
  Kennis in de basisdisciplines en inspanningsbeïnvloedende factoren zijn essentieel om het fenomeen van “de bewegende mens” beter te begrijpen. Er worden inleidingen gegeven over inspannings- en pathofysiologie van de cardiovasculaire, pulmonale, locomotore en metabole systemen. Aan bod komen de rol van sportvoeding en voedingssupplementen, en de effecten van geneesmiddelen (inclusief doping) op het bewegen/sporten.
 3. De gunstige effecten van bewegen/sport voor de gezondheid
  Er wordt ingegaan op de gezondheidswinst die door een actieve leefstijl behaald kan worden. De rol van bewegen en sport in de preventie en (adjuvante) behandeling van (chronische) aandoeningen, zoals obesitas, diabetes en hart- en vaataandoeningen komt aan bod.
 4. De nadelige effecten van bewegen/sport voor de gezondheid
  Veel aandacht wordt besteed aan veel voorkomende (overbelastings-)blessures en andere ongewenste effecten van sporten (o.a. overtraining, luchtwegproblemen). Er wordt uitvoerig ingegaan op klachtenbeelden, diagnostiek en behandeling.
 5. Preventie/begeleiding
  De diverse soorten sportmedische onderzoeken en sportkeuringen worden behandeld, evenals enkele specifieke sportmedische topics, zoals inspanningsastma en sporthart. Er wordt ingegaan op preventie, sportmedische advisering en de begeleiding van individuele sporters, teams en evenementen.

Opzet
De cursus is zeer interactief en praktijkgericht van opzet. Het geleerde kan de volgende dag meteen in de praktijk toegepast worden. Er wordt veel gewerkt aan de hand van casuïstiek (sportblessures, aandoeningen van overige orgaansystemen), er zijn workshops (bewegen voor gezonden en voor mensen met een chronische aandoening), veel vaardigheidstrainingen over het lichamelijk onderzoek van het bewegingsapparaat, en dagelijks een sportieve sessie waarin u zelf gaat bewegen/sporten.

Doelgroepen
Aios-sportgeneeskunde, huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, basisartsen, revalidatieartsen, overige artsen met belangstelling voor sportgeneeskunde of werkzaam binnen de sportgezondheidszorg.

Aantal deelnemers
Maximaal 24.

Sprekers
De sprekers zijn specialisten op het gebied van de sportgeneeskunde. 

Accreditatie
De cursus wordt voor 21 punten aangevraagd bij het College voor Accreditering van de KNMG voor huisartsen. Indien accreditatie is verleend aan huisartsen kunnen de punten ook bijgeschreven worden in het dossier van sociaal geneeskundigen buiten het eigen vakgebied. De cursus wordt aangevraagd bij de RAMG voor Artsen Musculoskeletale Geneeskunde voor 18 punten.

Certificaat
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat.

Kosten 
De prijs voor deze 3-daagse cursus bedraagt € 1.825,-. Deze prijs is inclusief maaltijden, koffie, thee, het digitale cursusmateriaal en het cursusboek Clinical Sports Medicine van Karim Khan en Peter Brukner (deel I). Artsen in opleiding ontvangen, onder voorbehoud, € 100,- korting op de cursusprijs.
Indien u wilt blijven overnachten dan kunt u contact opnemen met de afdeling reserveringen van Papendal, tel. 026 4837203.De kosten van deze overnachtingen zijn voor uw eigen rekening.

Klik hier voor het programma

 Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met: Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg Postbus 52 3720 AB BILTHOVEN; tel. 030-225 22 90, e-mail: sos@sportgeneeskunde.com