Aanvullende waarde van beeldvormende technieken bij klachten van de pols – hand

Datum: 
donderdag 27 september 2018
Locatie: 
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB, Bilthoven
Doelgroep: 
Aios sportgeneeskunde, sportartsen, MSK-artsen en artsen met belangstelling voor sportgeneeskunde.
Accreditatiestatus: 
Voor sportartsen en huisartsen voor 3 punten. Geaccrediteerd door de RAMG voor MSK-artsen voor 3 uur.

De sportgeneeskunde heeft zich in het laatste decennia steeds meer ontwikkeld in de richting van een klinisch specialisme met het heugelijke feit de erkenning als geneeskundig specialisme per 1 juli 2014! Het is voor de huidige sportarts / aios sportgeneeskunde essentieel een goed inzicht te hebben in de (on-)mogelijkheden van beeldvormende technieken bij aandoeningen van het bewegingsapparaat en wat de indicatie respectievelijk de meerwaarde is om deze bij een bepaalde klacht aan te vragen. Daarom wordt jaarlijks een cursus georganiseerd waarin een verdieping gegeven wordt op de kennis die in de praktijk van de opleiding wordt opgedaan. Bij deze cursus zal veel ruimte geboden worden voor interactie met de docenten.

Dit jaar wordt de cursus ingevuld aan de hand van casuïstiek van de pols - hand.
Deze cursus maakt ieder jaar onderdeel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts.

Bekijk het programma.

Na de cursus wordt de jaarlijkse barbecue van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) gehouden met aansluitend de Algemene Ledenvergadering van de VSG.

Docenten
De docent is Liesbeth Lim, een gerenommeerde sportarts die met Milko de Jonge, een van de sportradiologen waar zij in haar praktijksetting mee samenwerkt, deze cursus zal verzorgen. Bij de invulling van deze cursus worden de cursisten nadrukkelijk uitgenodigd tot interactie.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen, inclusief hand-outs en koffie/thee/broodjes, € 225,- (indien u een broodje wilt nuttigen, wilt u dat dan aangeven op het inschrijfformulier).

Naar het inschrijfformulier.

Doelgroep
De doelgroepen zijn aios sportgeneeskunde, sportartsen, artsen Muskulosketale Geneeskunde, huisartsen en overige artsen met belangstelling voor de sportgeneeskunde.

Accreditatie
Deze cursus is voor sportartsen voor 3 uur geaccrediteerd. De cursus is door het College van Accreditering van de KNMG voor huisartsen geaccrediteerd voor 3 punten.
Accreditatie is aangevraagd bij de RAMG voor Artsen Muskeloskelatale Geneeskunde voor 3 uur.

Certificaat
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat.

Aantal deelnemers
Gezien het interactieve karakter van deze cursus kunnen maximaal 60 deelnemers inschrijven.

Inschrijven en programma