Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

9e Wetenschappelijke Symposium te Land, ter Zee en in de Lucht

Stichting Heart2movE
Vrijdag 13 januari 2017 te Nieuwegein.

Accreditatie voor sportartsen: 4 punten.

Met veel genoegen nodigen wij U uit om deel te nemen aan het inmiddels 9e weten- schappelijk symposium “te Land, ter Zee en in de Lucht“, dat wij als stichting Heart2movE jaarlijks voor cardiologen (io), sportartsen (io), anaesthesiologen en thoraxchirurgen en andere geïnteresseerden organiseren.

Ditmaal vindt ons symposium op vrijdag 13 januari 2017 plaats.

Ook dit jaar zullen de voordrachten van ons symposium zich richten op een onderwerp dat zich op het raakvlak tussen cardiologie en sportgeneeskunde bevindt. Vanwege de toenemende vergrijzing leek het ons interessant om deskundige sprekers te verzoeken om ons bij te praten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van recreatieve sportbeoefening bij senioren.

Sportbeoefening heeft een gunstig effect op de fysieke en de geestelijke gezondheid (“Mens Sana in Corpore Sano”) en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van leven. Ouderen zijn in het algemeen niet zozeer in competitieve sporten geïnteresseerd als wel in sporten die de persoonlijke gezondheid en fitheid bevorderen. Dit is een van de redenen waarom sporten zoals golfen, bowlen en tennis bij hen zeer populair zijn, mede omdat deze sporten tot op hoge leeftijd kunnen worden beoefend. De mogelijkheden om sporten te beoefenen nemen bij ouderen mede als gevolg van leeftijd-gerelateerde fysieke beperkingen af. Naast musculoscletale aandoeningen vormen hart- en vaatziekten daarbij vaak een belangrijk obstakel. Dit symposium is vooral op deze laatste aspecten gericht. De sprekers zullen u aan de hand van con- crete casus laten zien waarop uw onderzoek bij ouderen gericht dient te richten. Op basis van uw analyse bent u dan in staat om aan betrokkene een onderbouwd advies te geven over de mogelijkheden om, ondanks de beperkingen, toch op verantwoorde wijze recreatieve sport te beoefenen.

Wij wensen u een informatief en onderhoudend symposium toe. Net als in voorgaande jaren zal de voorzitter van het symposium de interactie tussen sprekers en gehoor actief bevorderen. De hieruit resulterende discussie - onderling of met de sprekers - kunt u na afloop voortzetten tijdens de borrel en het buffet, dat u, zoals gebruikelijk kosteloos, door stichting Heart2movE zal worden aangeboden.

Onderwerpen en gastsprekers:

  • dr. H.L. Tan. Sport en hartritmestoornissen. dr. J. Hoogsteen. Casuistiek / tips.
  • dr. A. Mosterd. Diagnostiek, de MARC studie.
  • Prof. dr. F.J.G. Backx. De oudere sporter, visie vanuit de sportgeneeskunde

Programma

Inschrijven
U kunt zich voor deelname aan dit symposium inschrijven door € 75,- over te maken naar RABO rekening NL59 ABNA 0588 8593 38 ten name van Stichting Heart2movE te Schiedam onder vermelding van “Deelname Heart2movE januari 2017”.
Daarnaast dient u uw aanmelding kenbaar te maken door een ingevuld inschrijvings- formulier of een persoonlijke bericht te mailen naar:  stichtingHeart2movE@gmail.com.  Alleen door zowel betaling van uw inschrijfgeld als uw mailing is uw deelname verzekerd.