Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

12e Wetenschappelijke Symposium “te Land, ter Zee en in de Lucht”

Met veel genoegen nodigen wij U uit om op vrijdagmiddag 10 januari 2020 deel te nemen aan ons 12e wetenschappelijke symposium “te Land, ter Zee en in de Lucht“, dat wij als stichting Heart2movE jaarlijks voor cardiologen, sportartsen, anesthesiologen, thoraxchirurgen en andere geïnteresseerden organiseren. In december 2018 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau de zesde editie van de rapportage Sport 2018 uitgebracht. Er blijken ruim 5.2 miljoen Nederlanders aangesloten te zijn bij sportverenigingen, waarvan de Voetbal Bond (23%), de Lawn Tennis Bond en Sportvisserij Nederland (beiden 11%) de grootste zijn. Opmerkelijk genoeg is met al deze activiteiten slechts 1,2 % van de finale bestedingen binnen Nederland gemoeid, terwijl deskundigen menen dat aspekten zoals “menselijk kapitaal (educatie, gezondheid, burgerschap, sociale leefbaarheid), economie, fysieke leefomgeving en internationale samenwerking” door sportbeoefening aantoonbaar versterkt worden. Omdat ook stichting Heart2movE het belang van sportbeoefening ondersteunt, wil zij, net als voorgaande symposia, onderwerpen op het scheidsvlak van sportgeneeskunde en cardiologie voor het voetlicht brengen.
Zo zullen de collegae Rietjens en Rienks met u de grenzen verkennen van de effecten van extreme omstandigheden op het prestatie niveau van het hart. Collega Goedhart zal de vraag beantwoorden of er voor sporters specifieke regels gelden bij de beoordeling van de cardiale conditie. Collega Jorstad zal zijn inzichten en ervaringen met betrekking tot het optreden van cardiomyopathieën bij sporters met u delen. Dit jaar zullen de voordrachten dus handelen over het patroon van adaptatie van het hart onder invloed van langdurige en/of extreme belasting. De voorzitters Cramer en de Vaan zullen zorg dragen voor een levendige discussie tussen sprekers en gehoor.
Bij aankomst staat er voor u een lunch buffet gereed, waarvan u zonder kosten gebruik kunt maken.
Na afloop van het symposium kunt u onderling van gedachten wisselen tijdens de borrel en het buffet, welke u kosteloos door stichting Heart2movE worden aangeboden.
Wij wensen u een informatief en onderhoudend symposium toe en verwelkomen u graag op vrijdagmiddag 10 januari 2020 !!
 

Bestuur stichting Heart2MovE
M.H.H. de Vaan, voorzitter
H.A.M. Spierenburg, penningmeester
J.J.J. Bucx, secretaris
G.J.E. Verdel, PR en acquisitie