Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

10e Wetenschappelijke Symposium te Land, ter Zee en in de Lucht

Accreditatie voor sportartsen: 4 punten

Met veel genoegen nodigen wij U hierbij uit om op vrijdagmiddag 12 januari 2018 deel te nemen aan ons 10e   wetenschappelijke symposium “te Land, ter Zee en in de Lucht“, dat wij als stichting Heart2movE jaarlijks voor cardiologen (i.o.), sportartsen (i.o.), anesthesiologen en thoraxchirurgen en andere geïnteresseerden organiseren. Bij de vaststelling van het programma streven we er steeds naar om sprekers uit te nodigen, die expert zijn op een onderwerp dat zich op het raakvlak van cardiologie en sportgeneeskunde bevindt. Omdat dit jaar voor ons extra feestelijk is leek het ons een goed idee om een spreker uit te nodigen die ons informeert over de effecten van partydrugs op het cardiovasculaire apparaat. Ook afgelopen jaar hebben zich opnieuw verschillende gevallen van plotse hartdood op het voetbalveld en elders voorgedaan; naar de oorzaken hiervan wordt onverminderd veel onderzoek gedaan. Gelet op de actualiteit hebben we dit onderwerp ook in ons programma opgenomen. De wens van onze patiënten op hoge leeftijd gezond te zijn en sport te kunnen blijven beoefenen zal alleen realiseerbaar zijn als eventuele defecten aan het hart effectief gerepareerd kunnen worden. Hiervoor zal in de nabije toekomst tissue engineering beschikbaar komen. Over deze veelbelovende technologie zal een uitstekende spreker u bijpraten. Mede doordat ons nationale team het EK heeft gewonnen is vrouwen voetbal in 2017 in het centrum van de belangstelling komen te staan. Het is ons gelukt om Karin Thijs, sportarts en tevens bondsarts van het zo succesvolle vrouwenteam, bereid te vinden om haar ervaringen tijdens dit bijzondere jaar met ons te delen. Wij menen dat wij er door de keuze van deze bijzondere en interessante voordrachten in geslaagd zijn u een aantrekkelijk programma aan te bieden. Net als in voorgaande jaren zal de voorzitter van het symposium de interactie tussen sprekers en gehoor actief bevorderen. Bij aankomst staat er voor u een lunch buffet gereed, waarvan u zonder kosten ge- bruik kunt maken. Na afloop van het symposium kunt u onderling van gedachten wis- selen tijdens de borrel en het buffet, dat u, zoals gebruikelijk, kosteloos door stichting Heart2movE wordt aangeboden.

Bekijk het programma

Wij wensen u een informatief en onderhoudend symposium toe.

Graag tot ziens op vrijdagmiddag 12 januari 2018!!

Stichting Heart2MovE

  • M.H.H. de Vaan, voorzitter
  • H.A.M. Spierenburg, penningmeester
  • J.J.J. Bucx, secretaris
  • G.J.E. Verdel, PR en acquisitie